Därför är det orimligt att friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen – vårt remissyttrande

02 maj 2019

En förändring av regelverket måste ha sin grund i att det finns ett problem att lösa. I detta fall hänvisas

Regeringen struntar blankt i Lagrådet

20 mars 2018

Lagrådet: Både när det gäller konsekvensanalysen och utformningen av detaljerna kring vinstbegränsningen får, sammanfattningsvis, det nu framlagda förslaget anses ofullständigt

Statsminister Stefan Löfven har det yttersta ansvaret för att detta spektakel får fortgå

05 mars 2018

Både när det gäller konsekvensanalysen och utformningen av detaljerna kring vinstbegränsningen får, sammanfattningsvis, det nu framlagda förslaget anses ofullständigt som

Forskare och kvalitetsexperter: Visst går det att mäta kvalitet i vård, skola och omsorg

13 februari 2018

Såväl kvalitetsperspektivet som grundlags- och EU-rättsaspekterna har dessutom tagits upp av många remissinstanser. Men det har regeringen struntat i.