Är läkare, advokat eller pilot lågstatusjobb?

Att snäva in läraryrket i siffror och detaljreglera jobbet tror jag får precis motsatt effekt: man berövar professionen dess självständighet och stolthet. Alla ska ha lika mycket betalt oavsett prestation. I alla yrken brukar man kunna utvecklas för att sedan tjäna lite bättre. Men för lärare ska det, enligt Lindquist, vara tvärtom, skriver Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund i Altinget.