12 september 2022

– Vi som värnar friskolor och valfrihet behöver stå enade när det blåser snålt från regeringshåll och flera politiska partier lägger förslag som syftar till att begränsa elevers och deras föräldrars rätt att välja skola. För om den bild av friskolor som dessa politiker nu förmedlar får fäste och deras politik blir verklighet är det inte enbart aktiebolag inom friskolesektorn som försvinner, skriver Ulla Hamilton i Altinget.

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter