Hätsk och felaktig debatt om friskolor

– Vi som värnar friskolor och valfrihet behöver stå enade när det blåser snålt från regeringshåll och flera politiska partier lägger förslag som syftar till att begränsa elevers och deras föräldrars rätt att välja skola. För om den bild av friskolor som dessa politiker nu förmedlar får fäste och deras politik blir verklighet är det inte enbart aktiebolag inom friskolesektorn som försvinner, skriver Ulla Hamilton i Altinget.