Skolans viktigaste problem har ignorerats alldeles för länge

– Det hjälper inte att bara fylla de tomma platserna på landets lärarutbildningar. Det gäller att fylla dem rätt personer. Och då måste vi höja läraryrkets status. Det handlar kanske snarare rentav om att göra det svårare att komma in på lärarutbildningarna, inte lättare., skriver Ulla Hamilton i Altinget.