20 april 2023

Två decennier av ytterligare arbetsstörningar i skolans vardag kan inte vara vad Sveriges elever och lärare behöver.

Skillnaderna över landet är för stora. Det håller vi med om. Men vi tror att skolan tjänar på att arbeta fokuserat med de utmaningar den nu står inför: att kvalitetssäkra betygssystem, minska lärarbristen, mäta och jämföra kvaliteten i utbildningen och få ett större kunskapsfokus. Vi hoppas att svensk skola ska få ägna sig åt detta – snarare än åt den organisatoriska omläggning som ett förstatligande skulle innebära, skriver Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund, i en replik i Dagens Samhälle.

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter