08 december 2022
”Vi har ett stort gemensamt intresse av, och ansvar för, att nästa undersökning som görs ska ge bättre resultat. Ett gemensamt arbete, där våra olika uppdrag och olika sätt att arbeta respekteras och används till allas fördel, borde påbörjas omedelbart. Pandemin, där alla arbetade gemensamt för att skolan skulle fungera så bra som möjligt, visade att det går.” Friskolornas riksförbund och AcadeMedia, svarar på lärarfackens debattartikel i DN.

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter