11 augusti 2022

– Vi har länge förespråkat ett obligatoriskt skolval. Det kan kombineras med ett samordnat skolval där föräldrar använder en valplattform som är gemensam för alla skolor i kommunen. Våra medlemmar deltar idag i tester av en sådan plattform runt om i landet. Det skulle ge samlad information om vilka skolor som är efterfrågade och tillgängliga, ge familjer ett bättre underlag, och det skulle ge kommuner bra överblick och beslutsunderlag, skriver Ulla Hamilton i en slutreplik i Göteborgs Posten.

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter