Motståndarna vill inte erkänna det massiva stödet för friskolor

– Vi har länge förespråkat ett obligatoriskt skolval. Det kan kombineras med ett samordnat skolval där föräldrar använder en valplattform som är gemensam för alla skolor i kommunen. Våra medlemmar deltar idag i tester av en sådan plattform runt om i landet. Det skulle ge samlad information om vilka skolor som är efterfrågade och tillgängliga, ge familjer ett bättre underlag, och det skulle ge kommuner bra överblick och beslutsunderlag, skriver Ulla Hamilton i en slutreplik i Göteborgs Posten.