Skolan ska förmedla kunskap – inte lösa segregationen

– För att uppnå kravet på en allsidig social sammansättning, ett krav som kan vara förenat med vite om skolan inte lyckas, så krävs det sortering av eleverna. Det är inte tillåtet i dag och det ska inte heller vara tillåtet i framtiden. Men regeringen vill uppenbarligen ändra på detta, för hur ska skolan annars uppnå målet? skriver Ulla Hamilton i Göteborgs Posten.