05 augusti 2022

– För att uppnå kravet på en allsidig social sammansättning, ett krav som kan vara förenat med vite om skolan inte lyckas, så krävs det sortering av eleverna. Det är inte tillåtet i dag och det ska inte heller vara tillåtet i framtiden. Men regeringen vill uppenbarligen ändra på detta, för hur ska skolan annars uppnå målet? skriver Ulla Hamilton i Göteborgs Posten.

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter

Debatt: Kommunpolitiker är också skolhuvudmän

09 juni 2023

När vi gjorde en sammanställning av Skolinspektionens kvalitetsgranskningar visade det sig att det finns 113 kommunala grundskolor där över 30