30 november 2022

Vi ser indikationer på många håll  bland våra medlemmar – friskolorna – att deras kostnadsläge riskerar att slå mot verksamheten. Enkätsvar ger vid handen att friskolor räknar med kostnadsökningar på i snitt 5 procent, men vissa räknar med så mycket som 18 procent. Lokalhyran väntas stiga med uppåt 10 procent och elen i vissa fall med ett par, tre hundra procent. Detta drabbar särskilt våra många små medlemmar, vilket är lejonparten av landets friskolor.

Alla skulle gynnas av större transparens kring hur skolpengen beräknas. Och nu är läget som sagt akut. Här behöver kommunerna ta sitt ansvar. Skolpengen behöver ta hänsyn till inflation under året.

Friskolor är inte momspliktiga och kan därför inte göra avdrag för den moms de faktiskt betalar för inköp av varor och tjänster. Istället får de en schabloniserad momsersättning, som dock inte täcker den ökade kostnad som inflationen innebär. Därför vill vi också gärna se att den nytillträdda regeringen tillsätter en opartisk utredning om skolpengen som på allvar kan bena ut frågorna om likvärdig ersättning för alla skolbarn, skriver Per-Arne Andersson, Ordförande i Friskolornas riksförbund och tidigare bland annat chef för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Läs hela debattartikeln i Dagens samhälle.

 

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter