Regeringen struntar blankt i Lagrådet

Lagrådet: Både när det gäller konsekvensanalysen och utformningen av detaljerna kring vinstbegränsningen får, sammanfattningsvis, det nu framlagda förslaget anses ofullständigt som beslutsunderlag.

Läser lagrådets yttrande över regeringens lagrådsremiss om sk vinstbegränsning ; ”Enligt Riksrevisionen utgör utredningens betänkande inte ett fullgott beslutsunderlag för att införa en vinstbegränsning för företag som bedriver välfärdsverksamhet. Riksrevisionen pekar också på att förslagen utgör ett stort avsteg från grundläggande principer som gäller för svensk bolagsrätt och att det framstår som särskilt angeläget att konsekvensanalysen är grundlig. Uppsala universitet anser att förslaget i praktiken utgör ett vinstförbud för enskilda bolag och att det är en ineffektiv åtgärd vars konsekvenser är otillräckligt utredda.”

Som kommentar till vad de skrivit om kritiken från remissinstanserna konstaterar lagrådet; ”Trots den omfattande kritiken mot underlag och analys läggs utredningens förslag nu fram utan ytterligare utredningsinsatser, utom vissa uppdateringar.”  Lagrådets slutsats kan inte missuppfattas ”Både när det gäller konsekvensanalysen och utformningen av detaljerna kring vinstbegränsningen får, sammanfattningsvis, det nu framlagda förslaget anses ofullständigt som beslutsunderlag.”

Men idag kom regeringen med sin proposition. De struntar i såväl lagrådets som remissinstansernas förödande kritik. För Stefan Löfven och Ardalan Shekarabi väger EU-rätten, grundlagarna och landets tyngsta jurister värnande om rättsstatens principer lätt. Det är makten som är det viktiga. Och i det sammanhanget så kan man också strunta i effekterna för familjer och medarbetare. Även här är lagrådet tydlig i sin kritik av det brisande underlaget till lagstiftning; ”Det kan inte uteslutas att ett stort antal vårdtagare och brukare jämte deras anhöriga samt ett stort antal elever och föräldrar på olika sätt kommer att drabbas negativt av t.ex. nedläggningar, överlåtelser och organisationsförändringar. Om dessa och andra människor i sådant fall får ett ökat förtroende för välfärdssystemet är inte självklart och riskerar att förvandlas till motsatsen. Enligt Lagrådets mening är det oklart om lagen kan antas tillgodose de syften som har angetts.” ”Det är förenat med risker att införa en reglering såsom den föreslagna utan en mer djupgående analys av de konstitutionella frågorna. Enligt Lagrådets mening bör en sådan analys göras i fortsatt beredningsarbete.”

Jag vill hävda att den proposition som kom idag från regeringen är unik i sitt slag. Regeringen har totalt struntat i lagrådet. Hur ska man kunna lita på en regering som agerar på det sätt som denna?

För 6 år sedan svarade Stefan Löfven följande när  SvTs Aktuellt, i oktober 2012, frågade ”Hur stor vinst är okej?”  – ”Det är just därför vi inte sätter någon gräns. Det är omöjligt att uttala sig om det. Det är en ganska meningslös lek med ord egentligen.” Idag kan vi konstatera att det inte längre är en meningslös lek med ord – det är ett seriöst förslag som innebär att en hel bransch riskerar att slås ut. Nu vet i vart fall landets friskolehuvudmän hur mycket ett uttalande från landets statsminister är värt.

Och hela detta agerande oseriösa agerande från regeringens sida kommenteras från journalisernas sida med att ”det finns ju ändå inte någon majoritet i riksdagen.” Det är skrämmande att en regering kan komma undan en seriös granskning av sin politik med detta. Regeringen ägnar sig inte åt en meningslös lek med ord – utan åt en lek med skattebetalarnas pengar och med framtiden för hundratusentals elever, deras familjer och ca 61.000 medarbetare i friskolor. Hur kan detta bara få pågå?

De borde skämmas.

 

Författare

Prenumerera på bloggen