Regeringen struntar blankt i Lagrådet

20 mars 2018

Lagrådet: Både när det gäller konsekvensanalysen och utformningen av detaljerna kring vinstbegränsningen får, sammanfattningsvis, det nu framlagda förslaget anses ofullständigt

Specialdestinerade statsbidrag och åtgärdsgarantier – är det rätt lösningar?

10 december 2017

Om staten vågade tala om vad eleverna bör lära sig skulle skolresultaten höjas

LO borde kritisera Reepalu i stället för Svenskt Näringsliv

22 september 2017

Konsekvenserna av förslaget är inte analyserade ordentligt av utredaren. Detta trots att det finns krav på att en statlig utredare

Varför negligerar statsministern Riksrevisionen?

07 september 2017

Det finns ännu ingen sammanställning från departementet av remissvaren på Reepalus hårt kritiserade förslag om i princip vinstförbud för välfärdsföretagen.