Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det är knappast en OECD-tjänstemans uppgift att gå in och ha synpunkter i den svenska inrikespolitiska debatten och dessutom ha synpunkter på ett utredningsförslag som just nu är på remiss. Det är ett minst sagt märkligt beteende som jag hoppas att vi slipper se fler gånger.

Läser med förvåning dagens DN Debatt av OECD:s Andreas Schleicher. Efter detta inlägg så saknar ju han – enligt min uppfattning – trovärdighet som opartisk bedömare av det svenska skolsystemet. Det är ju i och för sig bra att han är tydlig med sin egen uppfattning men det kan väl knappast vara OECDs uppgift att gå in och ha denna typ av värderingsgrundande synpunkter på ett skolsystem. Intressant också att artikeln består av ett antal påståenden som saknar belägg. Det är tex intressant att utifrån PISA-resultat i årskurs 9 påstå att det i Sverige finns många grundskolor som erbjuder körkort eller ”glassiga byggnader i köpcentrum”. Var finns dessa grundskolor kan man undra. Han verkar inte heller ha läst IFAUs analys av när resultatfallet började i den svenska skolan. De konstaterar ju att det påbörjades innan friskolereformens införande.  Ej heller läst den rapport från IFAU som visar att resultatfallet skulle varit värre utan friskolereformen.

Att han dessutom lyfter fram vikten av aktivt skolval, att alla ska ha information om att man kan välja skola, är visserligen bra. Men genom denna debattartikel har han förlorat sin trovärdighet och det spiller även över på OECD. Det är knappast en OECD-tjänstemans uppgift att gå in och ha synpunkter i den svenska inrikespolitiska debatten och dessutom ha synpunkter på ett utredningsförslag som just nu är på remiss. Det är ett minst sagt märkligt beteende som jag hoppas att vi slipper se fler gånger. OECDs trovärdighet har definitivt skadats av denna debattartikel. Undras vem som kom på idén att han skulle skriva denna.

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de