Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Således finns inte heller det någon referens till denna forskningsrapport i Reepalus utredning som nu är på remiss.

Det hävdas ofta i debatten att friskolor är en kostnad för kommuner. Det är, precis som mycket annat som hävdas i friskoledebatten, inte korrekt. Skolverket har konstaterat att skolpengen till friskolor är lägre än till kommunala skolor. Detta trots att lika behandling ska gälla. Är det någon som hört att LO/LR/Lärarförbundet pratar om det i form av brist på likvärdighet?

IFAU har också tittat på kostnaderna och i deras rapport ”När friskolorna själva får välja” som handlar om friskolors etableringsmönster så framgår skillnaderna tydligt.

För övrigt är denna rapport också mycket intressant eftersom den visar att det framförallt är vinstdrivande friskolor som etablerar sig i utanförskapsområden. Tvärt emot det som hävdas i debatten. Utredarna konstaterar på s. 53 ”Vi finner alltså inget empiriskt stöd för att skolor som har en vinstsyftande organisationsform skulle välja att etablera sig där vinsten kan förväntas vara högst, däremot finner vi att monetära incitament verkar vara av betydelse för övriga skolor.” (dvs nonprofit – min kommentar).  Således finns inte heller det någon referens till denna rapport i Reepalus utredning som nu är på remiss.

/

 

 

 

 

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de