Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det är märkligt att tusentals elevers fria skolval, bort från boendesegregationen, fullständigt negligeras av de som anser sig vara bekymrade över just segregationen.

Årets Almedalsvecka är över. För Friskolornas riksförbunds del valde vi i år ett mindre format. Tre rundabordssamtal på olika teman. Intressanta samtal och ett format som ger mersmak.

Jag var på flera panelsamtal och deltog själv i tre. Sista dagen som jag var på plats lyssnade jag på en debatt mellan Jan Björklund och Jonas Sjöstedt, arrangerad av Expressen. Jonas Sjöstedt hävdade där att friskolereformen har ökat segregationen i Sverige. Samtidigt som han hävdar det förringar han alla de skolval som familjer gjort. För det är många i sk miljonprogramsområden som gör ett aktivt skolval.

I ett panelsamtal fick jag lära mig att 50% av eleverna som bor i miljonprogramsområdena i Botkyrka väljen en annan skola än den som är närmast, i Stockholm är det 35 % av eleverna i Tensta Rinkeby som pendlar till den valda skolan, i Nacka är det också elever från Fisksätra som står för den största andelen skolval som inte ligger i bostadens närhet.

Dessa gör ett aktivt val och rimligen till en skola där de därmed träffar elever med en blandad bakgrund. Om de inte skulle gjort detta skolval så skulle boendesegregationen slå igenom med full kraft. Med närhetsprincipen, utan det fria skolvalet, skulle vi verkligen få en segregerad skola eftersom bostadsområdena är så segregerade, vilket också flera utredningar har konstaterat.

Men koppling till hur verkligheten ser ut verkar inte vara friskolebelackarnas melodi. Det är märkligt att tusentals elevers fria skolval, bort från boendesegregationen, fullständigt negligeras av de som anser sig vara bekymrade över just segregationen. En rimligare ståndpunkt borde vara att se till att alla känner till att det fria skolvalet finns och att alla får en bra information som grund för sitt skolval. Men det talar inte friskolebelackarna om.

Det kommer däremot Friskolornas riksförbund att tala mycket om framöver. För det är viktigt att alla känner till att det fria skolvalet finna och har bra information om alternativen. I Nacka, Sollentuna och Täby måste alla välja tre skolalternativ. Det är ett intressant sätt att se till att alla får kunskap om det fria skolvalet.

/

 

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de