Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det är märkligt att tusentals elevers fria skolval, bort från boendesegregationen, fullständigt negligeras av de som anser sig vara bekymrade över just segregationen.

Årets Almedalsvecka är över. För Friskolornas riksförbunds del valde vi i år ett mindre format. Tre rundabordssamtal på olika teman. Intressanta samtal och ett format som ger mersmak.

Jag var på flera panelsamtal och deltog själv i tre. Sista dagen som jag var på plats lyssnade jag på en debatt mellan Jan Björklund och Jonas Sjöstedt, arrangerad av Expressen. Jonas Sjöstedt hävdade där att friskolereformen har ökat segregationen i Sverige. Samtidigt som han hävdar det förringar han alla de skolval som familjer gjort. För det är många i sk miljonprogramsområden som gör ett aktivt skolval.

I ett panelsamtal fick jag lära mig att 50% av eleverna som bor i miljonprogramsområdena i Botkyrka väljen en annan skola än den som är närmast, i Stockholm är det 35 % av eleverna i Tensta Rinkeby som pendlar till den valda skolan, i Nacka är det också elever från Fisksätra som står för den största andelen skolval som inte ligger i bostadens närhet.

Dessa gör ett aktivt val och rimligen till en skola där de därmed träffar elever med en blandad bakgrund. Om de inte skulle gjort detta skolval så skulle boendesegregationen slå igenom med full kraft. Med närhetsprincipen, utan det fria skolvalet, skulle vi verkligen få en segregerad skola eftersom bostadsområdena är så segregerade, vilket också flera utredningar har konstaterat.

Men koppling till hur verkligheten ser ut verkar inte vara friskolebelackarnas melodi. Det är märkligt att tusentals elevers fria skolval, bort från boendesegregationen, fullständigt negligeras av de som anser sig vara bekymrade över just segregationen. En rimligare ståndpunkt borde vara att se till att alla känner till att det fria skolvalet finns och att alla får en bra information som grund för sitt skolval. Men det talar inte friskolebelackarna om.

Det kommer däremot Friskolornas riksförbund att tala mycket om framöver. För det är viktigt att alla känner till att det fria skolvalet finna och har bra information om alternativen. I Nacka, Sollentuna och Täby måste alla välja tre skolalternativ. Det är ett intressant sätt att se till att alla får kunskap om det fria skolvalet.

/

 

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan