Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det är ingen annan än kommunen som beslutar om skolpengens nivå. Friskolan har att rätta sig efter det.

Det talas mycket om friskolornas ekonomi i dessa dagar. Det är få som känner till hur regelverket ser ut för friskolor. En friskola får INTE ta ut avgifter, typ terminsavgifter eller liknade, utan är beroende av en inkomst – SKOLPENGEN. Denna skolpeng ska enligt lag fastställas av kommunen, baserad på kommunens kostnader för skolan och den ska vara lika för de elever som bor i kommunen.

Så oavsett och familjen väljer en kommunal eller fristående skola så ska pengen vara densamma och följa eleven till den skola hen valt. Så är lagstiftningen utformad. Tyvärr är det många kommuner som trixar med beräkningen av skolpengen vilket gör att friskoleelever ofta drabbas av att få en lägre skolpeng än de som väljer en kommunal skola. I det senaste numret av tidningen Entreprenör kan du läsa om detta.

De politiker som talar om vikten av att friskolor har en långsiktigt hållbar ekonomi borde sopa rent för egen dörr innan de uttalar sig. För det är kommunpolitikerna som, när de beslutar om skolpengens nivå, faktiskt äger frågan om friskolors långsiktigt hållbara ekonomi.

Det är ingen annan än kommunen som beslutar om skolpengens nivå. Friskolan har att rätta sig efter det. Anser man sig felaktigt behandlad så kan man överklaga pengbeslutet. Och det gör många. Vilket gör att många friskolor tvingas betala för rättsprocesser i stället för att använda pengarna till undervisning.

/

Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

23 februari 2024

Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

Vill Åsa Westlund verkligen tvångsförvalta kommunala skolor som fifflar med betyg?

19 februari 2024

Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Åsa Westlund skriver i en debattartikel i Expressen den 14 februari att hon anser att skolor som

Skolinspektionen kritiserar Nya Raketskolan i Kiruna

13 februari 2024

Jag skrev nyligen om att det är lite fokus på skolpolitikernas (dvs skolhuvudmännens) ansvar för de kommunala skolorna. Skolinspektionen har

Vems ansvar att elever ej blir behöriga?

07 februari 2024

Igår, tisdag, arrangerade Moderaterna i Göteborg ett intressant lunchseminarium om skolan. Friskolornas riksförbund gör sedan några år tillbaka en sammanställning