Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det är ingen annan än kommunen som beslutar om skolpengens nivå. Friskolan har att rätta sig efter det.

Det talas mycket om friskolornas ekonomi i dessa dagar. Det är få som känner till hur regelverket ser ut för friskolor. En friskola får INTE ta ut avgifter, typ terminsavgifter eller liknade, utan är beroende av en inkomst – SKOLPENGEN. Denna skolpeng ska enligt lag fastställas av kommunen, baserad på kommunens kostnader för skolan och den ska vara lika för de elever som bor i kommunen.

Så oavsett och familjen väljer en kommunal eller fristående skola så ska pengen vara densamma och följa eleven till den skola hen valt. Så är lagstiftningen utformad. Tyvärr är det många kommuner som trixar med beräkningen av skolpengen vilket gör att friskoleelever ofta drabbas av att få en lägre skolpeng än de som väljer en kommunal skola. I det senaste numret av tidningen Entreprenör kan du läsa om detta.

De politiker som talar om vikten av att friskolor har en långsiktigt hållbar ekonomi borde sopa rent för egen dörr innan de uttalar sig. För det är kommunpolitikerna som, när de beslutar om skolpengens nivå, faktiskt äger frågan om friskolors långsiktigt hållbara ekonomi.

Det är ingen annan än kommunen som beslutar om skolpengens nivå. Friskolan har att rätta sig efter det. Anser man sig felaktigt behandlad så kan man överklaga pengbeslutet. Och det gör många. Vilket gör att många friskolor tvingas betala för rättsprocesser i stället för att använda pengarna till undervisning.

/

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,