Vem äger frågan om långsiktigt hållbar ekonomi för friskolor?

Bollnäs kommuns ”julklapp” till eleverna och skolan innebar att Friskolan Lust & Lära förlorade 1,8 miljoner.

Det hävdas ofta att det är viktigt att friskolor har en långsiktigt hållbar ekonomi. Jag är den förste att instämma i detta. Samtidigt är regelverket utformat så att friskolorna är helt i händerna på kommunerna och hur de beslutar om skolpengen. Jag har skrivit om detta förut, men det tål att upprepas igen.

Hur ska en skola som Friskolan Lust & Lära kunna ha en långsiktighet i sin ekonomi när Bollnäs kommun kan ändra sin modell för beräkning av skolpeng praktiskt taget över en natt? Ändringen började gälla vid årsskiftet, beskedet kom två dagar före jul. Bollnäs kommuns ”julklapp” till eleverna och skolan innebar att Friskolan Lust & Lära förlorade 1,8 miljoner. Skolan är populär. Nästan alla elever i Bollnäs vill gå där men skolan har bara plats för hälften av eleverna. Och vem vågar utvidga i rådande läge med osäkerhet på snart sagt alla fronter för landets friskolor? Du kan läsa hela intervjun med Lust & Läras ordförande här.

 

Författare

Prenumerera på bloggen