Gotland tvingas kompensera friskolor med miljoner

Således har friskoleeleverna på Gotland fått en lägre skolpeng än de elever som går i kommunala skolor. Det är inte lika behandling

Gotland tvingas kompensera friskolor med miljoner – det är rubriken på en artikel i Gotlands Allehanda. Vad är det nu som har hänt undrar vän av ordning?  När man läser artikel så visar det sig att region Gotland har kompenserat sina egna skolor som gått med underskott – genom att täcka deras underskott. Denna kompensation har inte räknas in i skolpengen, vilket det ska göra enligt lag. Således har friskoleeleverna på Gotland fått en lägre skolpeng än de elever som går i kommunala skolor. Det är inte lika behandling. Som tur är finns det friskoleaktörer som tar denna typ av ärenden till domstol, och domstolar som kontrollerar så att lagstiftningen följs. I detta fall ledde det till att kommunen får kompensera öns friskolor för att deras elever fått en lägre skolpeng än vad de har rätt till enligt lag.

Så en alternativ rubrik på artikel kunde varit – Region Gotland bryter mot lagen genom att ge friskoleelever lägre skolpeng.

Tyvärr är detta inte ett unikt exempel. Många kommuner tillåter att deras skolor går med underskott, utan att räkna in detta i skolpengen. Vilket ju innebär att friskoleelever får en lägre skolpeng än de elever som går i kommunala skolor.  Och många små friskolor har inte råd att driva process för att deras elever ska få rätt skolpeng.

/

Författare

Prenumerera på bloggen