Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Är det ”stöld” när friskolor, som enligt lag ska ha samma skolpeng som de kommunala skolorna men ofta får lägre skolpeng (vilket Skolverket har visat) kan leverera samma eller bättre resultat än de kommunala skolorna och samtidigt redovisa ett överskott?

Vinst i välfärdsföretag är stöld säger vårt lands civilminister, därtill utbildad jurist. Hur kan det vara ”stöld” när en vårdleverantör, som upphandlats av politiker, som gett ett anbud till politiker som accepterats av politiker kan leverera en tjänst och samtidigt gå med överskott (och då menar jag det gängse sättet att beräkna överskott på – inte det av Reepalu teoretiskt konstruerade måttet)? Jag kan förstå att kritik mot företag om de inte levererar kvalitet eller lever upp till avtalet, men inte heller det är stöld. Och om det skulle ske så ska ju avtalet brytas, politiken äger ju frågan.

Eller på skolans område. Är det ”stöld” när friskolor, som enligt lag ska ha samma skolpeng som de kommunala skolorna men ofta får lägre skolpeng (vilket Skolverket har visat)kan leverera samma eller bättre resultat än de kommunala skolorna och samtidigt redovisa ett överskott? Och vi talar om mycket pengar, av ca 224 Miljarder kronor uppgår skolpengen till friskolorna till 40,5 Miljarder (varav 9,8 är till friskolor som är stiftelser och föreningar), resten av pengarna är kommunal verksamhet -dvs 82 procent.

Med ministerns retorik är det ju den offentliga sektorn som ägnar sig åt ”stöld” eftersom de privata företagen år ut och år in kan visa att de kan bedriva en minst lika bra verksamhet eller ofta betydligt bättre (om man får tro brukarna och medarbetarna) till en lägre kostnad än den som bedrivs i kommunal regi. Eller för att uttrycka det annorlunda, välfärdsföretagen visar att den kommunala verksamheten bedrivs till en onödigt hög kostnad. Det är ju också därför som många kommuner och landsting upphandlar verksamheten i stället för att bedriva den i egen regi.

Finansdepartementets egen utredningsgrupp Eso har också nyligen konstaterar att att det finns en stor besparingspotential inom bl a skolans område. Det handlar om 8 miljarder kronor inom grundskolan, 3 miljarder kronor inom gymnasieskolan och 12 miljarder kronor inom äldreomsorgen. Det har de konstaterat genom att granska hur olika kommuner jobbar inom detta område – en enorm effektiviseringspotential således.  Är det någon som har hört civilministern anklaga kommunerna för stöld?

Var är detta land på väg?

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var