Slå vakt om skolvalet

Agera nu!
Slå vakt om rätten att välja skola. Tillsammans kan vi se till att utredningsförslagen om skolan inte blir verklighet!

Gör din röst hörd
– maila politikerna!

 

Alla är överens om att alla elever ska lyckas i skolan. Men svensk skola har problem idag. 15 procent av eleverna lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. En tredjedel av eleverna lämnar gymnasiet utan examen. Det är ett stort och känt problem. Sverige har inte råd med att tusentals ungdomar lämnar skolan med tomt bagage. Inget land har råd med skolor som inte håller måttet. Samtidigt är det inte okänt vad som krävs för att vända utvecklingen.

 

Det finns mycket forskning som visar hur kunskapsresultaten i skolan kan förbättras.  Det handlar om:

1. Ha koll på alla elevers lärande
2. Säkra arbetsron med tydliga regler och rutiner
3. Fokus på skolans kunskapsuppdrag
4. Ha höga förväntningar på både elever och lärare

Två statliga utredningar har nu kommit med förslag. Tyvärr fokuserar de på fel saker. De vill att skolvalet ska styras mer av nya statliga myndigheter. Föräldrar och elevers möjligheter att bestämma ska begränsas. Det ska bli svårare att byta skola. Och friskolorna ska få mindre utrymme. Detta är inte lösningen på skolans problem.

 


Läs PM Nilssons ledare i DI.

 

Utredningens förslag kommer inte att leda fram till att alla skolor blir bra. Bra grundskolor ger alla elever individuella, och rätt, förutsättningar för att klara gymnasiebehörigheten. Bra gymnasier ger sina elever de förutsättningar som behövs för att ta examen och därmed en bra grund för vuxenlivet.

Så påverkas du:
– Familjers och ungdomars möjlighet att välja skola minskar
– Elever som väljer en friskola ska få lägre skolpeng

Mindre valfrihet och minskade resurser till friskolor leder inte till bättre skolor och det löser inte skolans problem. Allt fokus måste istället läggas på skolans verkliga utmaning. Nivån måste höjas i dåligt fungerande skolor, oavsett om de är kommunala eller fristående. Forskningen visar att det handlar om ordning och reda i klassrummen, fokus på kunskaper och bra lärare. Det är vad politikerna borde ägna sig åt. Alla vet vad som kännetecknar bra skolor. Det börjar med hur det fungerar i klassrummet, inte i att sjösätta nya statliga myndigheter.

När man läser utredningsförslagen inställer sig frågan:

Vart tog individen vägen i systemet? Det är ditt barn det handlar om.

 

LÄS MER:

Likvärdighetsutredningens förslag i detalj

Utredningen om gymnasieskolans dimensionering i detalj
Remissvar från förbundet, friskolor och andra remissinstanser

 

OM SKOLVALET I MEDIA:

Man kan vara negativt inställd till det fria skolvalet av olika skäl. Men man lär bli mycket besviken om man lägger ned det nuvarande systemet med förhoppning om att få en mindre segregerad skola, skriver två forskare i SvD.

 

Debattartikel av åtta friskolor i Västsverige.

 

Läs blogginlägg om ny forskarrapport.

 

Debattartikel av Marcus Strömberg, vd Academedia, i Dagens Industri.

 

Läs repliken från tre friskolor i Aftonbladet.

 

Läs debattartikeln från tre friskoleföretag i Svensk Tidskrift.

 

Läs Lars Leijonborgs replik i SvD.

 

Läs debattartikeln i Dagens samhälle.

 

Läs Ulla Hamiltons debattartikel i Dagens samhälle

 

Läs Ulla Hamiltons debattartikel i Arbetet

 

Läs replik i SvD från Anna Sörelius Nordenborg, vd Internationella engelska skolan och Fredrik Lindgren, vd Kunskapsskolan.

 

Rapporten visar på de gemensamma drag de skolhuvudmän som lyckas har och vad som är typiskt för de som misslyckas med sitt uppdrag att lämna ifrån sig elever som har behörighet till gymnasiet.

 

Dagens Industris ledare om den rådande friskolepolitiken.