”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska beslut kring friskolor. Därför är det särskilt viktigt med noggranna och sakliga utredningar”, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, som därmed välkomnar att regeringens nya utredningsdirektiv kring friskolors villkor äntligen är klara.

Under en presskonferens fredagen den 7 juli tillkännagav skolminister Lotta Edholm nya utredningsdirektiv och en ny utredare som ska titta på friskolors villkor i Utredningen om vinst i skolan (U 2022:08).

– Utredningen kommer inte som en nyhet. Det är bra att vi nu fått större klarhet i utredarens uppdrag. Friskolor är också företag och därför är det viktigt att de ges tydliga villkor. Vi kommer säkerställa att utredaren Joakim Stymne får den fakta och det underlag han behöver från branschen så att verklighetsbilden som utredningen vilar på blir korrekt, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

– I landets friskolor går drygt 410 000 elever, som i sin tur har närmare en miljon föräldrar. Det är alltså många skolungdomar och deras föräldrar som berörs av politiken kring friskolor. Det finns ett mycket starkt stöd för det fria skolvalet. Det är oerhört viktigt att dessa frågor utreds ordentligt och sakligt. Annars riskerar det att drabba väldigt många elever, säger Ulla Hamilton.

– Det är viktigt att utredningens förslag baseras på fakta. Friskolornas elever får inte särbehandlas med sämre villkor än deras jämnåriga som går i kommunala skolor, avslutar Ulla Hamilton.

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och

Regeringen stoppar små friskolor

24 november 2022

Regeringen har aviserat en höjning av avgiften för att starta friskola eller utöka befintlig skolverksamhet. Enligt ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet