Forskarna på DN Debatt visar varför riksdagen ska rösta ner regeringens skolvalsförslag

Imorgon röstar riksdagen om regeringens skolvalsförslag. Med all sannolikhet faller förslaget i voteringen. Riksdagen bör lyssna på de forskare som idag skriver på DN Debatt.

 

– Socialdemokraterna är inte är ute efter breda, politiska lösningar på skolområdet. De väljer att lägga förslag utifrån den kritiserade Åstrandsutredningen som saknar stöd i riksdagen och inte verka för de långsiktiga lösningar ett antal forskare presenterar på DN Debatt idag, säger Ulla Hamilton.

Det råder brett stöd för att reformera skolvalssystemet. De tre reformer forskarna presenterar på DN Debatt är bra exempel på förslag som skulle kunna vinna gehör i flera läger. Förslagen är inte heller nya utan inarbetade och resultatet av långa processer och forskning.

I den proposition riksdagen tar ställning till imorgon finns fler förslag än att förbjuda kö som urvalsgrund. Socialdemokraterna har också föreslagit att skolor ska verka för en ”allsidig social sammansättning”. Förslagen försvårar på olika sätt, många gånger tekniskt komplicerat, möjligheten att välja skola och riskerar att skolor framöver ska tvingas sortera barn i olika grupper.

– Regeringen har inte lyckats förklara hur allsidig social sammansättning är tänkt att fungera. Diskrimineringsombudsmannen har varnat för att det riskerar att leda till ökad diskriminering. En av många synpunkter regeringen borde svara på, fortsätter Ulla Hamilton.

Forskarnas artikel idag visar att det finns ett antal brister i det förslag som riksdagen har att ta ställning till.

– Från Friskolornas riksförbunds sida har vi under flera år ansett att förslaget om samordnat skolval är intressant då det ger möjligheter för skolhuvudmännen att samverka. Flera medlemmar i Friskolornas riksförbund deltar i projekt kring samordnad antagning baserat på plattformen Mitt skolval i kommuner runt om i landet. Förbundet har också vid flera tillfällen bjudit in Dany Kessel för att ta del av hans förslag, avslutar Ulla Hamilton.