13 januari 2021

Även i år får en friskola Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola – Dibber Rullen särskola i Solna.

– Stort grattis till kvalitetsutmärkelsen Rullen särskola. Det är inspirerande att se hur de har fortsatt sitt framgångsrika kvalitetsarbete genom att inkludera medarbetare, elever och föräldrar. När nu Rullen särskola får utmärkelsen igen, blir de ett lysande exempel på att kvalitetsarbete handlar om ständiga förbättringar, konstaterar Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund.

Bättre Skola är en kvalitetsutmärkelse som gör det möjligt för skolor att lära av varandra om hur ett systematiskt kvalitetsarbete lägger grund för goda resultat för alla elever oavsett bakgrund.

– Det är glädjande att så många friskolehuvudmän har fått utmärkelsen genom åren. Föredömen som Rullen särskola behöver uppmärksammas. Jag hoppas att andra skolhuvudmän tar del av Rullens kvalitetsarbete. Genom att lära av varandra kan kvaliteten höjas i fler skolor, avslutar Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund.

Domarkommitténs motivering till utmärkelsen:

”Dibber Rullen Särskola är en särskola med förskoleklass till gymnasiesärskola samt korttidstillsyn.

Verksamheten genomsyras av ett tydligt fokus på elever samt uppvisar utarbetade arbetssätt för att skapa värde tillsammans med såväl elever som vårdnadshavare. En öppen och tillåtande kultur finns med ett inkluderande engagerande ledarskap och involverade delaktiga medarbete. Verksamheten har en hållbarhetsinriktad verksamhetsutveckling där ständiga förbättringar står i fokus genom systematiskt arbete. Skolan uppvisar en hög processmognad, med avsevärd integration och samverkan inom olika processer. Verksamheten har en påtaglig kvalitetskultur och uppvisar beständiga höga resultat som är relaterade till arbetssätten, framförallt gällande kunder, intressenter och medarbetare. 

Verksamheten vid Dibber Rullen Särskola är en stark förebild inom kultur, struktur och systematik och är därmed en värdig mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020.”

Intervju med Patricia Larsson, rektor Dibber Rullen särskola

Mer om Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och