​Dibber Rullen särskola får Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020

Även i år får en friskola Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola – Dibber Rullen särskola i Solna.

– Stort grattis till kvalitetsutmärkelsen Rullen särskola. Det är inspirerande att se hur de har fortsatt sitt framgångsrika kvalitetsarbete genom att inkludera medarbetare, elever och föräldrar. När nu Rullen särskola får utmärkelsen igen, blir de ett lysande exempel på att kvalitetsarbete handlar om ständiga förbättringar, konstaterar Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund.

Bättre Skola är en kvalitetsutmärkelse som gör det möjligt för skolor att lära av varandra om hur ett systematiskt kvalitetsarbete lägger grund för goda resultat för alla elever oavsett bakgrund.

– Det är glädjande att så många friskolehuvudmän har fått utmärkelsen genom åren. Föredömen som Rullen särskola behöver uppmärksammas. Jag hoppas att andra skolhuvudmän tar del av Rullens kvalitetsarbete. Genom att lära av varandra kan kvaliteten höjas i fler skolor, avslutar Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund.

Domarkommitténs motivering till utmärkelsen:

”Dibber Rullen Särskola är en särskola med förskoleklass till gymnasiesärskola samt korttidstillsyn.

Verksamheten genomsyras av ett tydligt fokus på elever samt uppvisar utarbetade arbetssätt för att skapa värde tillsammans med såväl elever som vårdnadshavare. En öppen och tillåtande kultur finns med ett inkluderande engagerande ledarskap och involverade delaktiga medarbete. Verksamheten har en hållbarhetsinriktad verksamhetsutveckling där ständiga förbättringar står i fokus genom systematiskt arbete. Skolan uppvisar en hög processmognad, med avsevärd integration och samverkan inom olika processer. Verksamheten har en påtaglig kvalitetskultur och uppvisar beständiga höga resultat som är relaterade till arbetssätten, framförallt gällande kunder, intressenter och medarbetare. 

Verksamheten vid Dibber Rullen Särskola är en stark förebild inom kultur, struktur och systematik och är därmed en värdig mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020.”

Intervju med Patricia Larsson, rektor Dibber Rullen särskola

Mer om Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola