13 januari 2021

En av våra medlemmar – Dibber Rullen särskola mottar idag Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola 2020. Vi fick möjlighet att intervjua rektor Patricia Larsson.


Gratulerar till Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola 2020.
– Tack! Det är en utmärkelse till alla våra fantastiska medarbetare.

Utmärkelsen handlar om att lyfta fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära av. Vad kan andra skolor lära av er?
– Det är viktigt att kvalitetsarbetet är någonting som är på riktigt och finns i alla delar av verksamheten. På Rullen är kvalitetsarbetet integrerat i våra arbetssätt, det är så här vi jobbar. Vi följer upp, utvärderar och förbättrar ständigt. Kvalitetsarbetet kommer inte som en arbetsuppgift ovanifrån från huvudmannen eller någon myndighet utan det är verkligen välförankrat i hur vi jobbar, vilket är viktigt för att skapa förbättring och därmed utveckling.

– Det finns självklart ramar, både från myndigheter och huvudmannen Dibber som vi måste följa men med ett kvalitetsarbete som är på riktigt, hjälper det oss i vår prioritering att hela tiden förbättra verksamheten. Det gäller att vara modig att också våga hålla i och hålla ut för rätt saker.

– Rullen genomsyras av en stor delaktighet i alla led, vilket är ett viktigt verktyg för att skapa meningsfullhet för alla som arbetar och kommer i kontakt med verksamheten. SIQ:s managementmodell ger verkligen de verktyg som behövs för att skapa värde för våra elever, vårdnadshavare och medarbetare. Då fås också en flexibel organisation som kan följa med i den föränderliga värld vi befinner oss i.

Ni har fått nya ägare och ny ledning. Att gå från att vara en liten verksamhet till att ingå i en större koncern kan innebära stora förändringar. Har detta påverkat er?
– Det beror nog på vilken ägare eller huvudman man har. Vår nya ägare Dibber är också värderingsstyrd med visionen att få världens viktigaste värden att växa – det känns bra. Rullen har länge varit en liten verksamhet och vi har arbetat utifrån våra värdeord – flexibilitet, närvaro, utveckling. Det stämmer väl med vår nya ägares värderingar och vi har frihet att fortsätta arbeta efter den modell vi har.

Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ och Skolverket arbetar tillsammans för att utveckla och driva Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola på uppdrag av Utbildningsdepartementet. Syftet med utmärkelsen är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i svenska skolor och förskolor.

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få