Vad tycker Friskornas riks­förbund om beslutet att sluta publicera skolstatistiken?

Nu blir den gamla skolstatistiken för både kommunala och fristående skolor återigen tillgänglig på Skolverkets webbplats.

Även en tidigare version av skolenhetsregistret återpubliceras. Återpubliceringen sker succesivt under kommande vecka.

Friskolorna har hela tiden varit kritisk mot beslutet att statistiken avpublicerades. Väsentlig information om enskilda skolor ska vara tillgänglig för föräldrar och elever. Det är poängen med det fria skolvalet – att göra medvetna val. Nu hoppas vi att även ny statistik ska kunna publiceras.

Nedan finns det vi tidigare har skrivit det sammanfattar det mesta vi tycker.

17 december 2019 https://www.friskola.se/2019/12/17/marklig-dom-fran-kammarratten-i-goteborg/

18 december 2019https://www.dagenssamhalle.se/debatt/nej-scb-betyg-ar-inte-affarshemligheter-30820

26 juni 2020 https://www.friskola.se/2020/06/26/olyckligt-att-scbs-beslut-tvingar-skolverket-stanga-statistikinformation/

I nyhetsbrev och direktkontakter med våra medlemmar har vi uppmanat dem att själva lägga ut statistiken på sina hemsidor. Här är några exempel på skolor som gjort det.

https://www.friskola.se/2020/07/03/friskolorna-publicerar-sjalva-den-statistik-som-de-rapporterat-in-till-scb-och-skolverket/