26 juni 2020

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Jag har tidigare skrivit om att SCB:s omtolkning av statistiksekretessen när det gäller friskolor är mycket olyckligt. Från förbundets sida vill vi verkligen ha så mycket transparens som möjligt när det gäller elevresultat, genomströmning och annan skolstatistik. Det är viktigt underlag för såväl föräldrars och elevers skolval som för utvärdering av skolors resultat. Vi använder själva detta i egna rapporter.

Dessvärre har SCB:s tolkning bekräftats av Kammarrätten vilken gör att den gäller. För Skolverkets del får detta stora konsekvenser eftersom all den skolstatistik som de publicerar kommer via SCB och därmed påverkas av SCB:s förändrade sekretessbedömning.

Vi välkomnar därför att regeringen i förra veckan gav Skolverket respektive SCB uppdrag att lösa problemet så att Skolverket kan publicera Skolenhetsregister och övrig statistik utan att bryta mot sekretesslagstiftningen. Av uppdragen framgår det att detta är en mycket större fråga än frågan om offentlighetsprincipen.

Förhoppningsvis kan detta leda till att Skolverkets information om skolors resultat, genomströmning mm blir än bättre än idag.

De som hävdar att friskolorna har drivit på för att SCB ska fatta detta beslut har helt fel. Det framgår också av min kommentar i december 2019, när beslutet kom.

Så skyll inte situationen på friskolorna. Det är SCB:s förändrade sekretesstolkning som är orsaken till att Skolverket agerar som de gör idag. De vill nämligen följa lagen. Vi vill givetvis bistå Skolverket och SCB i arbetet med att hitta en bra lösning på dagens situation så att statistiksekretess inte hindrar möjligheterna till information, utvärdering och jämförelser.

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,