26 juni 2020

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Jag har tidigare skrivit om att SCB:s omtolkning av statistiksekretessen när det gäller friskolor är mycket olyckligt. Från förbundets sida vill vi verkligen ha så mycket transparens som möjligt när det gäller elevresultat, genomströmning och annan skolstatistik. Det är viktigt underlag för såväl föräldrars och elevers skolval som för utvärdering av skolors resultat. Vi använder själva detta i egna rapporter.

Dessvärre har SCB:s tolkning bekräftats av Kammarrätten vilken gör att den gäller. För Skolverkets del får detta stora konsekvenser eftersom all den skolstatistik som de publicerar kommer via SCB och därmed påverkas av SCB:s förändrade sekretessbedömning.

Vi välkomnar därför att regeringen i förra veckan gav Skolverket respektive SCB uppdrag att lösa problemet så att Skolverket kan publicera Skolenhetsregister och övrig statistik utan att bryta mot sekretesslagstiftningen. Av uppdragen framgår det att detta är en mycket större fråga än frågan om offentlighetsprincipen.

Förhoppningsvis kan detta leda till att Skolverkets information om skolors resultat, genomströmning mm blir än bättre än idag.

De som hävdar att friskolorna har drivit på för att SCB ska fatta detta beslut har helt fel. Det framgår också av min kommentar i december 2019, när beslutet kom.

Så skyll inte situationen på friskolorna. Det är SCB:s förändrade sekretesstolkning som är orsaken till att Skolverket agerar som de gör idag. De vill nämligen följa lagen. Vi vill givetvis bistå Skolverket och SCB i arbetet med att hitta en bra lösning på dagens situation så att statistiksekretess inte hindrar möjligheterna till information, utvärdering och jämförelser.

Internationella Engelska skolans vd: Välkommen att besöka våra skolor!

03 oktober 2023

DN har av någon anledning skrivit ett flertal ledare där de valt att kritisera Internationella Engelska Skolan. Med anledning av

Ingrip i tid mot dåliga skolor

02 oktober 2023

Återigen uppmärksammas Thorenkoncernen i Dagens Nyheter: ”Skolkoncern slipper miljonbelopp i vite – trots upprepade brister”. DN har gått igenom Skolinspektionens

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium