Friskolorna publicerar själva den statistik som de rapporterat in till SCB och Skolverket.

Efter ett beslut från SCB har Skolverket beslutat att inte redovisa statistik på skolnivå i höst. Det här hindrar elever och föräldrar från att göra ett informerat skolval.

Därför kan du här läsa om vad våra medlemmar skriver och var du hittar statistiken, på skolnivå, hos några av våra medlemmar.  

Kunskapsskolan https://www.kunskapsskolan.se/nyheter/2020-06-29-kunskapsskolans-betygsresultat-2020

Internationella Engelska Skolan https://engelska.se/sv/news/internationella-engelska-skolan-publish-grades-statistics

Atvexa https://atvexa.com/sv/oppen-statistik-ar-viktig-for-skolans-kvalitetsutveckling/

AcadeMedia https://utbildning.academedia.se/2020/07/01/oppna-jamforelser-ar-avgorande-for-kvalitetsutvecklingen-av-skolan/

Fridaskolorna https://fridautbildn.info/meritvt20

Nya Läroverket http://www.nlv.se/blog/2020/07/13/betygsresultat-nya-laroverket-2020/

Hudikskolan https://hudikskolan.se/betygsstatistik-2020/

JENSEN Education https://www.jensengrundskola.se/om-oss/betygsstatistik-2019-2020