03 december 2019

Det är glädjande att PISA visar på ett fortsatt trendbrott mot förbättrad resultatutveckling i svensk skola. Men det är fortfarande ett problem att nästan var 5:e elev inte har ett godkänt resultat. Vi har dessutom en utmaning i elever med utländsk bakgrund.

-Det finns också, vilket vi vet sedan tidigare, stora skillnader mellan skolor. Svensk skola måste bli bättre att lära av de framgångsrika. Det gäller både fristående- och kommunala skolor. Då kan alla elevers resultat lyftas än mer, menar Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund.

-Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson avslutade pressträffen med att lyfta fem viktiga faktorer för framgångsrika skolor. Han talade om betydelsen av ledarskap, kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Han betonade undervisningens betydelse och sist men inte minst betydelsen av höga förväntningar på alla elever oavsett deras bakgrund. Att de här faktorerna är viktiga är sedan tidigare bevisat i forskningen och det mesta av detta kan skolhuvudmannen påverka. Det handlar om vad som händer innanför skolans väggar, säger Ulla Hamilton.

-Men den enorma brist på lärare, och en ökande brist på rektorer, som finns hotar förbättringsarbetet. Att ta tag i den frågan är en av statens viktigaste uppgifter. Höjda kunskapsresultat förutsätter duktiga lärare i klassrummet, framhäver Ulla Hamilton

Vi välkomnar att direktiven äntligen är klara

07 juli 2023

”Drygt 410 000 elever går i friskolor. Tillsammans med nästan en miljon föräldrar är det många som påverkas av politiska

Få vill att de egna barnen blir lokförare

19 april 2023

Flera av samhällets viktigaste yrken upplevs som oattraktiva, enligt en undersökning från Axiom, genomförd på uppdrag av Friskolornas riksförbund. Av

Nya ”Fakta om friskolor” är här

18 april 2023

Friskolornas riksförbund ger årligen ut en uppdaterad version av boken ”Fakta om friskolor”. Med siffror och statistik bidrar ”Fakta om

Friskolorna: ”Skolpengen måste vara rättvis”

29 mars 2023

I ett remissyttrande om SOU 2022:53, ”Statens ansvar för skolan”, skriver Friskolornas riksförbund att skolpengssystemet behöver bli mer transparent och