Friskolornas riks­förbund välkomnar PISA-resultaten

Det är glädjande att PISA visar på ett fortsatt trendbrott mot förbättrad resultatutveckling i svensk skola. Men det är fortfarande ett problem att nästan var 5:e elev inte har ett godkänt resultat. Vi har dessutom en utmaning i elever med utländsk bakgrund.

-Det finns också, vilket vi vet sedan tidigare, stora skillnader mellan skolor. Svensk skola måste bli bättre att lära av de framgångsrika. Det gäller både fristående- och kommunala skolor. Då kan alla elevers resultat lyftas än mer, menar Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund.

-Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson avslutade pressträffen med att lyfta fem viktiga faktorer för framgångsrika skolor. Han talade om betydelsen av ledarskap, kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Han betonade undervisningens betydelse och sist men inte minst betydelsen av höga förväntningar på alla elever oavsett deras bakgrund. Att de här faktorerna är viktiga är sedan tidigare bevisat i forskningen och det mesta av detta kan skolhuvudmannen påverka. Det handlar om vad som händer innanför skolans väggar, säger Ulla Hamilton.

-Men den enorma brist på lärare, och en ökande brist på rektorer, som finns hotar förbättringsarbetet. Att ta tag i den frågan är en av statens viktigaste uppgifter. Höjda kunskapsresultat förutsätter duktiga lärare i klassrummet, framhäver Ulla Hamilton