Pedagogisk personal i fristående verksamheter i 90 procent av Sveriges kommuner

I 31 st, av landets kommuner, dvs endast 10 procent, är all pedagogisk personal anställd i offentligt driven verksamhet. Den pedagogiska personalen inom privat sektor utgör ca 55 000 av totalt 327 000 personer i hela landet. Friskolornas riksförbund presenterar idag ”Kommunkartan” för 2019 där du kan se hur viktiga friskolorna är i varje kommun. Kommunkartan finns på http://www.skolvalet.nu/kommunkarta/

Friskolornas riksförbund presenterar ”Kommunkartan” för 2019 med bl a ny och unik statistik, beställd från SCB, över hur stort antal och hur stor andel av den pedagogiska personalen i kommunerna som återfinns inom fristående verksamheter. I Täby kommun, som toppar listan, arbetar 45 % av den pedagogiska personalen för en privat driven verksamhet. Endast i 10% , 31 st, av landets kommuner finns all pedagogisk personal i offentligt driven verksamhet. Anställda i friskolor, med pedagogisk utbildning, utgör ca 55 000 av totalt 327 000 personer i hela landet. Det handlar om pedagogisk personal inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och det som kallas övriga skolformer.

– Statistiken visar att fristående verksamheter finns i nästan hela landet och vilken betydelse de fristående förskolorna och skolorna har för barn- och ungdomsutbildningen ute i landet. Skolsverige skulle inte klara sig utan friskolorna, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

​ Kommunkartan beskriver även andel elever inom olika skolformer för att visa hur viktig den fristående skolverksamheten är för just din kommun.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Ylva Skoogberg, presskontakt

072-222 78 04, ylva.skoogberg@friskola.se