”Kvalitets­utvecklingen avstannar inte”

Två friskolor får utmärkelsen Bättre Skola 2018. Båda skolorna kännetecknas av långsiktighet och laganda – och att de inte är nöjda bara för att de får en utmärkelse.

Det blir två friskolor som får SIQs utmärkelse Bättre Skola 2018. Fredrikshovs Slotts Skola som är en grundskola i Stockholm med undervisning från förskoleklass till årskurs nio och Nyköping Strand Utbildningscentrum, en gymnasieskola i Nyköping.

Det är två nöjda skolledare som nås av beskedet om utmärkelsen.

-Det är otroligt roligt att få bekräftelse att det vi gör dagligen är ett föredöme för svensk skola. Vår drivkraft är ”elever som lyckas” och nu kan vi visa att vårt arbetssätt, från planering till genomförande till utvärdering och sist till förbättring har en systematik och struktur som vi kan känna stor stolthet inför, säger Hannu Husa, rektor på Nyköping Strand Utbildningscentrum.

-Vi är väldigt stolta och det känns fantastiskt hedrande att få den här utmärkelsen. Det betyder jättemycket. Får känslan av att det är ett kvitto på att vi gör rätt saker, säger Maija Möller Grimakova, rektor på Fredrikshovs Slotts Skola.

Stark skolkultur

Båda mottagarna vittnar om en tydlig laganda och långsiktighet i sina verksamheter, vilket de tror har lett till de goda resultat de uppnår.

-Vi har visat ett långvarigt och bestående högt resultat som är tecken på ett gediget systematiskt kvalitetsarbete. Vi har en stark skolkultur präglad av gemenskap, teamkänsla, elevfokus och tydligt ledarskap, säger Maija Möller Grimakova.

-Vi har en under flera år systematiskt förbättrat vårt arbetssätt, från planering till förbättring. Vi mäter våra arbetssätt och kultur kontinuerligt och gör analyser och skapar åtgärder för att förbättra. Detta skapar ett engagemang hos alla som ger ett fantastiskt resultat, säger Hannu Husa.

Hannu betonar vikten av en gemensam kultur och vad det betyder för verksamheten.

-Vi har jobbat med att skapa en kulturstyrd organisation som ska präglas av delaktighet och engagemang där varje medarbetare är ledare inom sitt område och sitt klassrum. När alla har en gemensam syn på mål och arbetssätt så blir det en bra arbetsmiljö och alla kan fokusera på uppdraget. Vi har fantastiska medarbetare som var dag jobbar för att levandegöra våra värderingar och kultur och som med stort tålamod och uthållighet jobbar för det, och som idag har fått bekräftelse på att det lönar sig.

Fortsatt förbättring

Visst är de båda mottagarna av utmärkelsen glada, men de har också det gemensamt att de inte är nöjda. Kvalitetsutveckling är inget man blir färdig med.

-Deltagande i Kvalitetsutmärkelsen ”Bättre skola” har redan hjälp oss att identifiera områden där vi kan bli ännu bättre. Vi är glada och stolta att visa vårt arbete och först ska vi fira det, sedan ska vi jobba ännu hårdare med ytterligare förbättringar. Det gäller att leva upp till kvalitetsutmärkelsen ”Bättre skola” även i framtiden, säger Maija på Fredrikshovs Slotts Skola.

-Att få en genomlysning av sin verksamhet av externa examinatorer är otroligt värdefullt oavsett hur långt man når. Vi kommer att få en återföringsrapport som kommer att lyfta det som är bra, men också belysa det som kan förbättras, så kvalitetsutvecklingen avstannar inte, säger Hannu Husa.

Hannu berättar också att han hoppas på mer fokus på skolkvalitet i debatten framöver.

-Vi kan berätta för alla att vi har en utmärkelse på att vårt arbetssätt att ge unga människor en start in i arbetslivet och vuxenlivet är ett av de bästa sätten. Sedan så hoppas jag personligen att vi kan få en lite mer nyanserad debatt om kvalitet i skolan och vad det är, istället för en debatt om vinster och huvudmannaskap.

Utmärkelserna delas ut vid Rikskonferensen Bättre Skola den 16 januari i Skövde.

Magnus Johansson

Läs mer

Läs domarkommitténs utlåtande över de båda mottagarna

Läs om tidigare mottagare av SIQs Bättre Skola:

2017 LBS Kreativa Gymnasiet i Halmstad

2016 Falu Frigymnasium

Mottagarnas egna webbplatser:

Nyköping Strand Utbildningscentrum

Fredrikshovs Slotts Skola