Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Beställ boken ”Ett fönster öppnades – från enhetsskola till valfrihet och mångfald”

18 maj 2022

När friskolereformen genomfördes 1992 upplevde många i skolvärlden det som att ett fönster öppnades och frisk luft blåste in. Efter

Friskolereformen 30 år – nu går vi vidare

01 maj 2022

Per-Arne Andersson, ordförande, inleder årsmöteskonferensen   Så här tänkte vi – om friskolereformens tillkomst Odd Eiken, statssekreterare 1991-1994 till skolminister

Friskoleveckan vt 2022

30 mars 2022

Skol­utveckling under 30 år – värt att uppmärksamma! I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag.