Skol­utveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör vi bland annat genom att anordnade seminarier och paneldiskussioner på olika orter runt om i Sverige tillsammans med våra medlemmar.

 

”Innan friskolereformen beslutades var det närhetsprincipen som gällde för alla. Det kan vara bra att påminna sig själv om det ibland. Tänk dig själv, att inte få välja skola för sitt barn. Det känns ju helt otänkbart idag att en myndighet ska bestämma i vilken skola ditt barn ska gå”, säger Annika Renestam, ansvarig för projektet hos Friskolornas riksförbund.

 

 

Vad är det ni gör?– Vi anordnar seminarier och paneldiskussioner – fyllda av glädje, engagemang och stolthet – av friskolor för friskolor och alla som är intresserade av skolutveckling. Vi kommer få ta del av berättelser om skolutveckling, både ur ett historiskt perspektiv, men också hur vi ser på skolutveckling framåt. Det är lätt att glömma bort möjligheterna vi har idag, om man inte också minns sin historia.

Varför vill ni uppmärksamma friskolereformen?
– Friskolereformen har haft stor betydelse för skolutvecklingen i Sverige rent generellt och den har givit familjer möjlighet att välja förskola eller skola för sitt barn. Innan friskolereformen infördes, var det närhetsprincipen som gällde för alla, det fanns ingen möjlighet att välja annan skola, eller välja bort den närmaste skolan om den inte fungerade för just dig.

– Närhet kan vara bra, men många vill välja något annat. Tex en annan pedagogik, en särskild inriktning, att kunna välja bort en skola där man inte fullt ut kommer till sin rätt, eller så kan det vara kompisar som drar helt enkelt. Den viktigaste skillnaden är möjligheten att kunna välja och att det idag finns en mångfald av alternativ, både kommunala och fristående.

– Det är inte bara valfriheten och mångfalden av pedagogiska inriktningar och huvudmän som kom med friskolereformen. Forskning visar att i kommuner med friskolor utvecklas även de kommunala skolorna. Det är bra. Som utbildningsentusiast är jag för skolutveckling i alla system och med alla huvudmän. Ett system, en process eller människor generellt får aldrig sluta utvecklas. Utveckling är en fundamental drivkraft i oss alla – människor som företag och system.

– Därför gör vi detta, för att uppmärksamma alla de berättelser där friskolereformens införande gjort skillnad för individer och för skolutvecklingen generellt. Det är lätt att glömma bort möjligheterna vi har idag, om man inte också minns sin historia. 30 år är en kort tid ur ett historiskt perspektiv, men i nuet där jag står precis nu, kan det upplevas oändligt.

Vad kommer att hända?
– På sex olika orter har vi värdskolor som bjuder in alla oss skolintresserade till sina lokaler. Det kommer hållas seminarium, panelsamtal och möjlighet till nätverkande. Seminarierna består av såväl föreläsare som panelsamtal och har vi tur får vi lyssna till en och annan elev som vill uttrycka skola och lärande ur sitt perspektiv.

– Vårt fokus under denna vecka är skolutveckling i ett vidsträckt nu. Dvs minnas var ifrån vi kommer och vad vi lärt, men i ännu större utsträckning, fokusera på vad vi ser framåt. Att utveckla skola och lärandet kan aldrig stanna upp. Det måste vara en ständigt pågående process, precis som samhällsutveckling generellt.

Var ska vi vara?
– Vi ser väldigt mycket fram emot att få besöka dessa sex orter nu under oktober och november:

Varför är friskoleveckan viktig?
– Det här är ett arbete vi gör tillsammans. En gemensam aktivitet av friskoleverksamheter över hela landet, som vi driver och äger tillsammans. Vi hoppas och tror att många är intresserade av att delta i vår tids viktigaste samtal – hur skola ska fungera i framtiden. Inte minst lokala politiker på de aktuella orterna.

Har du frågor? Tveka inte att kontakta Annika på annika.renestam@friskola.se eller 073-365 00 12