Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Civilministern använder åter hitte-på-siffran 4,7 Mdr kronor om sk ”övervinster” – en siffra som inte har ett dugg med verkligheten att göra, men ändå vill han få folk att tro att den är sann. Att han gör på detta vis visar bristen på äkta argument

Civilministern är arg på SD för att de inte kommer att rösta på hans förslag i riksdagen. Det framgår av dagens debattartikel i Expressen. När han behöver deras röster så passar det att kroka arm. Det som är intressant är att han åter använder hitte-på-siffran 4,7 Mdr kronor om sk ”övervinster”. Det är en siffra som inte har ett dugg med verkligheten att göra, men ändå vill han få folk att tro att den är sann. Det är sorgligt. Det faktum att han gör på detta vis visar bristen på äkta argument. För varför skulle han annars behöva hitta på en siffra? Jag har bloggat om vad denna siffra kommer ifrån här.

Men detta är inte det enda exemplet på att civilministern är ganska vårdslös med fakta i välfärdsdebatten. Nyligen presenterade han en ”rapport” som även den syftar till att få Sverigedemokraterna att ändra uppfattning och rösta på regeringens förslag. Innehållet i denna rapport har inte faktagranskats av media men väl av Svenskt Näringslivs experter. Det är en intressant läsning och jag tar mig friheten att länka till den här.

Den socialdemokratiska rapporten, ”De får betala priset för Sverigedemokraternas högersväng”, är tyvärr en försmak av den kommande valrörelsen. En tuff debatt kring välfärdsfrågorna är välkommen, inte minst hur välfärden ska klaras framöver med de demografiska utmaningar som finns med såväl kraftigt ökat antal unga som äldre. Hur kommuner och landsting ska klara detta på egen hand, utan välfärdsföretagen, borde debatteras mycket mer. Det gäller även välfärdens kvalitet, tillgänglighet och finansiering. Tyvärr kommer vi nog inte att få en sådan debatt utan fler som denna, med påståenden om välfärdsföretagare som inte har någon grund i verkligheten och svepande grundlösa angrepp mot företagen i välfärdssektorn. Därför är det bra att Svenskt Näringsliv bemöter en hel del påståenden i rapporten. Läs och begrunda.  Vi får aldrig ge upp kampen om fakta i debatten! Den devisen borde gälla även för regeringsföreträdare.

/

 

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de