Välkommet tydligt besked från Alliansen

”I den svenska välfärden finns riktiga problem som växande vårdköer, brister i äldreomsorgen och otillräckliga kunskapsresultat i skolan. Inget av dessa problem löses med förslag som begränsar valfriheten.”

”I den svenska välfärden finns riktiga problem som växande vårdköer, brister i äldreomsorgen och otillräckliga kunskapsresultat i skolan. Inget av dessa problem löses med förslag som begränsar valfriheten.” Så skriver Allianspartierna i det gemensamma uttalande som gjordes i veckan. Läs hela uttalandet ”Stoppa hotet mot valfriheten”.

De lyfter fram vikten av nationella kvalitetskrav, öppenhet och transparens, generell tillståndsplikt, samt ägar- och ledningsprövning för hela välfärden (oavsett huvudman) samt skärpta och stärkta sanktioner. Om en kommunal skola inte håller tillräckligt goda resultat kommer kommunen att ytterst förlora möjligheten att fortsätta driva den skolan. Det är välkommet att de också understryker att Reepalus förslag innebär minskade möjligheter att välja och därmed också att välja bort.

Jag tycker att det har varit alldeles för tyst från Alliansens sida när det gäller Reepalus förslag. Nu blir det förhoppningsvis ändring på detta. Vi vet att människor vill välja inom vård, skola och omsorg. Det vet egentligen också regeringspartierna. Det framgår bl a genom den formulering som finns i den historiska debattartikel som civilminister Shekarabi skrev tillsammans med vänsterpartiets partisekreterare Ali Esbati i DN att de vill värna mångfalden och valfriheten  i välfärden. Deras uttalande är inget värt när deras retorik kring ”vinstjakt” riktas mot alla som är AB. 3 av 4 elever går i fristående grund- och gymnasieskolor som är AB och mer än var annat förskolebarn. Det är så som verkligheten ser ut.

Mot bakgrund av detta kan man konstatera att Alliansen har goda förutsättningar att mobilisera många elever, föräldrar, medarbetare mfl i sitt viktiga arbete med att rädda valfriheten och mångfalden på välfärdsområdet.  Regeringens ambition att få denna fråga som en viktig fråga i valrörelsen kan, mot bakgrund av hur många som anser att valfriheten är viktigare än ägarformen, visa sig vara ett riktigt strategiskt misstag. Därför är Alliansens tydliga utspel en mycket viktig markering – för valfrihet, mångfald och kvalitet inom välfärden.

Författare

Prenumerera på bloggen