Friskolorna har bra resultat på nationella prov

Oroande att resultaten i matematik är så svaga oavsett huvudman

Skolverket presenterade nyligen resultaten från de nationella proven i åk 9. Det framgår tydligt att friskoleeleverna presterar bra. Intressant är också att det är en större andel friskoleelever som har deltagit i de nationella proven i matte och engelska. Noterbart är även att prestationerna när det gäller matematik ligger betydligt lägre än för de övriga ämnena. Det är ett bekymmer inte bara utifrån ett resultatperspektiv utan också utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv.

 

Författare

Prenumerera på bloggen