Likvärdigheten gäller inte alla i (s) värld

Intressant att en politiker som i andra sammanhang talar om vikten av likvärdighet nu plötsligt menar att de elever som går i Engelska skolan inte ska ha rätt till läxhjälp.

Värnandet om likvärdigheten för elever gäller uppenbarligen inte alla elever om man får tro Jönköpingsposten. Anna Carlsson (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Jönköping, är upprörd över att Internationella Engelska skolan (IES) har fått statsbidrag för läxhjälp för sina elever. Intressant att en politiker som i andra sammanhang talar om vikten av likvärdighet nu plötsligt menar att de elever som går i Engelska skolan inte ska ha rätt till läxhjälp. Ett minst sagt häpnadsväckande uttalande. Hon kritiserar ett resultat där skolan presenterar vinst före skatt (för hela landet – inte bara skolan i Jönköping), utan att hon har en aning om hur denna vinst kommer att användas. Friskolor betalar skatt, det gör inte kommunala skolor. De planerar för investeringar eftersom de har ansökt om att starta ytterligare fem skolor runt om i landet. Detta och mycket mer skulle Anna Carlsson känna till, om, hon hade bemödat sig att läsa delårsrapporten innan hon uttalade sig. Men med fakta i botten är det ju svårare att ”rasa”.  Att misstänkliggöra på det sätt som hon gör är ett trist lågvattenmärke, men tyvärr är hon knappast ensam om att uttala sig utan att basera det på fakta.

IES i Jönköping tillhör de skolor som enligt Skolverkets SALSA statistik överpresterar. Det innebär att de har en elevsammansättning (föräldrars utbildningsnivå bl a ) som gör att de inte ”borde” ha så goda resultat som de har. Internationella Engelska Skolan har en större andel elever med utländsk bakgrund än genomsnittet i de kommunala skolorna i Sverige. Lå 2015/2016 hade 36 % av Internationella Engelska Skolans elever utländsk bakgrund. Motsvarande siffra för de kommunala skolorna var 22 %. Även andelen utlandsfödda var högre.

Engelska skolan är en av de skolhuvudmän som investerat mest i Sverige under senare år, detta trots den enorma debatt som pågått om friskolornas villkor. Skolan har 30 skolor och således växer också antalet elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19 % per år. Under det senaste räkenskapsåret 2015/2016, som avslutades den 30.6 2016, uppgick omsättningen till 1 807 MSEK, en ökning med ca 17 % från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 31.12 2016 cirka 133 000 anmälningar.

Anna Carlsson borde ta sig en funderare på varför denna skolhuvudman är så populär, varför de levererar så goda resultat och vara glad för att friskolan bidrar till kompetensförsörjningen i Sverige.

/

Författare

Prenumerera på bloggen