Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Friskoleelever presterar bättre än elever i kommunala skolor. Det var budskapet vid ett seminarium idag.

Friskoleelever presterar bättre än elever i kommunala skolor. Det var budskapet från Gabriel H Sahlgren vid ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade idag. Rapporten är en bomb menade seminariets moderator. Onekligen är det ett intressant resultat eftersom den går djupare i sin analys än vad OECD gjort i sin rapport ”Improving schools in Sweden”. Det är även intressant resultat med tanke på att Ilmar Reepalu i sin debattartikel i veckan hävdar att ”Med aktörer som drivs primärt av vinstsyftet finns större risker för att verksam­heter skär ned på sådan kvalitet som är svår att mäta och följa upp eller utformar sin verksamhet för att framförallt dra till sig brukare som är förknippade med låga kostnader.” Observera ordvalet ”finns större risker”. Det är väl valt eftersom det inte finns något belägg för att det är så i hans 850 sidor långa utredning.

Det som PISA-analysen visar är att 2003 var det ingen skillnad på resultaten mellan friskolor och kommunala skolor. 2012 är skillnaden stor, friskolor presterar betydligt bättre. Och som Gabriel Sahlgren konstaterar, elevsammansättningen mellan kommunala och fristående skolor har blivit mer lika under denna period, vilket gör resultatet än mer intressant. Drygt 2 månader före i matematik, 3 månader före i naturvetenskap och 4 månader före i läsförståelse jämfört med elever i kommunala skolor. Vilken enorm skillnad. Detta material ska definitivt in i Reepalus fortsatta arbete med kvalitetsfrågor.

PISA GHS IMG_0926PISA IMG_0929

På seminariet medverkade också Internationella Engelska skolan i Enskedes rektor Robert Clark. Han menade att skolans tydliga policy när det gäller ordning och reda i klassrummet, läxor, tydlig skolledning och tvåspråkighet och fokus på individens inlärning är anledningen till att skolan är så populär. Hans egen skola har fullt tom 2026, så många barn står i kö till den skolan. Ordning och reda i skolan är enligt Gabriel Sahlgren en viktig framgångsfaktor för skolor.

Väl återkommen till jobbet så fann jag nedanstående pressmeddelande. En god illustration av vad den svenska skoldebatten kanske borde handla om  – hur kan vi öka kvaliteten i alla skolor, oavsett huvudman.

Föreläggande med vite för Rörsjöskolan 2, Zenith i Malmö kommun

Publicerad: 10 November 2016 10:00

Skolinspektionen har beslutat om föreläggande med vite på 1 000 000 kronor för att Malmö kommun skyndsamt ska rätta till allvarliga brister i tryggheten, studieron och värdegrundsarbetet vid Rörsjöskolan 2, Zenith.

Skolinspektionens tillsyn visar allvarliga brister vid grundskolan Rörsjöskolan 2, Zenith i Malmö kommun som äventyrar elevernas rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen kräver att Malmö kommun skyndsamt rättar till bristerna och rapporterar till myndigheten senast den 20 april 2017. I annat fall kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska betala vite på 1 000 000 kronor.

Miljön på Rörsjöskolan 2, Zenith präglas inte av trygghet för alla elever. Elever berättar att det förekommer bråk och slagsmål på skolan, ibland med elever runt omkring som hejar på och filmar. Elever berättar att lärare inte alltid reagerat trots att eleverna har sagt till. Det finns områden på skolan där elever inte känner sig trygga.

Tillsynen visar också brister i elevernas studiero. Elever berättar om stökiga lektioner flera gånger i veckan och att det finns lektioner som det är ”kaos” på. Elever upplever att de inte alltid hinner med skolarbetet eftersom lektionstid används för att skapa ordning. Vid lektioner som Skolinspektionen besökte fick läraren ibland börja om för att det var så stökigt och för att elever kom för sent. Ibland var det även mycket högljutt i korridorerna med elever som sprang och jagade varandra.

Skolan har även brister i det förebyggande värdegrundsarbetet. Elever och lärare berättar att det förekommer nedsättande och rasistiska kommentarer mellan elever. Elever beskriver att det varierar i vilken utsträckning som lärare pratar om hur man får tilltala varandra och var gränserna går. Vid några lektioner som Skolinspektionen besökte förekom rasistiska och homofoba uttalanden, ibland utan att läraren ingrep. Enligt lärare och företrädare för elevhälsan har skolan inte bedrivit något förebyggande värdegrundsarbete under 2016.

Rörsjöskolan 2, Zenith har cirka 244 elever i årskurserna 6-9. Skolan granskas inom ramen för en regelbunden tillsyn av utbildningsverksamheten i Malmö kommun som Skolinspektionen genomför 2016.

Ladda ned

Skolinspektionens rapport kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/rorsjo-vite-2016

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.

Friskolor höjer andelen behöriga lärare

04 april 2024

Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. Det skriver Skolverket idag. De har

Mobbing oacceptabelt på IES Borås

22 mars 2024

Skolan är Sveriges vanligaste brottsplats för ungdomar. Detta faktum är svårt att ta in och det är än mer obegripligt

Friskolor lyfter svenska kunskapsresultat

20 mars 2024

Svenska friskoleelever ligger ett helt läsår före elever i kommunala skolor. Förvånad? Många som följt skoldebatten blir nog det. Men