Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Så jag kan instämma i näringsminister Dambergs oro för trumpifiering av debatten. Men mitt råd till honom är att ”mota Olle i grind” och se till att hans kollegor i regeringen föregår med gott exempel i detta avseende.

”Sverige är ett litet land. Vår styrka ligger i vår förmåga att samverka och samarbeta. Vi har inte råd med en trumpifiering av debatten.” Så avslutar näringsminister Mikael Damberg sin debattartikel i Dagens Industri idag. Han anklagar Annie Lööf för att svartmåla Sverige och svensk ekonomi. Det vore intressant att höra vad näringsministern anser om hans regeringskollegors uttalanden om välfärdföretagen i Sverige. Det handlar om privata vård- och omsorgsföretag och förskolor/skolor som representerar en välfärdsmarknad som många anser har en stor exportpotential men som av regeringen betraktas som något som katten har släpat in. Uttalanden från statsminister Löfven som  ”vi har 60.000 barn som är till salu på börsen”, eller det svepande ogrundade talet om ”osund vinstjakt” måste bort inom välfärdssektorn från kollegan civilministern. Den senare är väl medveten om att de vinstnivåer som finns inom tex friskolesektorn ligger på 4-5 procent vilket är lågt jämfört med andra tjänsteföretag. Civilministern drar sig inte heller för att använda den teoretiskt uträknade siffran om sk ”övervinster” som finns i den rapport som Uppsaladocenten Landström har skrivit på uppdrag av Reepalu, 15 Miljarder kronor. Detta trots att han borde veta att det är en siffra som är baserad på ett helt felaktigt underlag, som också Landström själv har medgett.

Så jag kan instämma i näringsminister Dambergs oro för trumpifiering av debatten. Men mitt råd till honom är att ”mota Olle i grind” och se till att hans kollegor i regeringen föregår med gott exempel i detta avseende.  För vi har inte råd med en trumpifiering av debatten från regeringens sida. De drygt 400.000 barn/elever och medarbetarbetare som varje dag får till landets friskolor instämmer säkert också i detta, liksom alla deras familjer.

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,