Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

När frågan ställs om vilket är viktigast – att själv kunna välja skola eller att det införs ett förbud mot vinstutdelning för företag som bedriver verksamhet inom bl a skola så svara fler än 6 av 10 (63%) att kunna välja medan bara var fjärde (25%) svarar vinstudelningsförbud. Det är bara bland de rödgröna väljarna som vinstförbudet har majoritet

Friskolemotståndarna upprepar med en dåres envishet att svenska folket är emot vinster i välfärdsföretagen. Som man frågar får man svar brukar det heta och så är det onekligen. Livet handlar om att göra avväganden. Det slipper de oftast göra som svarar på opinionsundersökningar. Det innebär också att resultatet av desamma kan bli mycket motstridiga. Vinstfrågan ställs inte mot frågan om hur viktigt det är att kunna välja. Det är lätt att förstå att friskolemotståndarna inte vill se den typen av undersökningar. För då kan det ju visa sig att folket har ”fel uppfattning”. Att människor anser att valfriheten, rätten att själv kunna välja, är viktigare än vinstfrågan.  Statsministern, Reepalu och civilminister Shekarabi har byggt hela sin argumentation kring vinstfrågan på att de har allmänheten på sin sida. De framställer det som att det finns näst intill ett krav från allmänheten på att begränsa vinsten.

För det första kan man konstatera att svenskar över lag, oavsett vilken bransch det handlar om, inte är kända för att gilla att företag går med vinst. Men det är ett smart grepp från välfärdsföretagens motståndare att bara prata om välfärdsföretagens vinster. Då uppfattas det som att dessa branscher särskiljer sig från andra. För det andra så undviker motståndarna noggrant att tala om hur höga vinsterna är (eller rättare sagt hur låga de är) så att människor kan fortsätta att leva i tron att de är 400 gånger högre än vad som faktiskt är fallet.

David Ahlin, Ipsos,  har nyligen skrivet ett mycket intressant blogginlägg där han redogör för hur opinionen ser ut om frågor ställs mot varandra. När intervjuade ombeds att svara med egna ord på frågan vad som enligt vederbörande är viktigast för att skolan ska utvecklas på ett bra sätt i framtiden så handlar bara några få procent om vinster, vinstbegränsningar, problem med privatisering eller färre friskolor. Vid en spontan fråga kommer detta inte högt upp på allmänhetens agenda utan då handlar svaren om fler lärare, kompetenta lärare, ordning och reda, hjälp och stöd mm. Blogg vinst bild 1

David Ahlin beskriver att ca 56 procent anser, vid en rak fråga om det är viktigt att det införs förbud mot vinstutdelning för friskolor, att det är ganska eller mycket viktigt att förbjuda vinstutdelning. På en anna fråga svarar hela 73 procent att det är mycket eller ganska viktigt att kunna välja skola.

När frågan ställs om vilket är viktigast – att själv kunna välja skola eller att det införs ett förbud mot vinstutdelning för företag som bedriver verksamhet inom bl a skola så svara fler än 6 av 10 (63%) att kunna välja medan bara var fjärde (25%) svarar vinstudelningsförbud. Det är bara bland de rödgröna väljarna som vinstförbudet har majoritet.

Således bör statsministern och övriga regeringen ta sig en ordentligt funderare. Vill socialdemokraterna och miljöpartisterna verkligen stöta sig med en majoritet av svenska folket i dessa frågor? För det inser ju var och en att villkoren för välfärdsföretagen inom vård, skola och omsorg hänger intimt samman med utbudet. Om det skulle införas vinstbegränsningar eller andra restriktioner för företagen inom dessa branscher så påverkar detta självklar mångfalden och därmed människors möjlighet att välja. Det skulle välkomnas av vänsterpartiet och vänsterfalangen inom (s), men knappast av majoriteten av svenska folket.

David Ahlin, och Ipsos undersökningar, visar att det inte är en given succe för (s) att ha vinstfrågan som en valfråga. Det ska bli intressant att se hur statsministern mfl kommer att driva detta högriskprojekt framöver. Det rimliga vore att lägga Reepalu-utredningens förslag i papperskorgen.

/

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.

Friskolor höjer andelen behöriga lärare

04 april 2024

Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. Det skriver Skolverket idag. De har

Mobbing oacceptabelt på IES Borås

22 mars 2024

Skolan är Sveriges vanligaste brottsplats för ungdomar. Detta faktum är svårt att ta in och det är än mer obegripligt

Friskolor lyfter svenska kunskapsresultat

20 mars 2024

Svenska friskoleelever ligger ett helt läsår före elever i kommunala skolor. Förvånad? Många som följt skoldebatten blir nog det. Men