Nyanlända kräver en ny syn på friskolorna

Många kommunledningars njugga inställning till friskolor, bland annat i Göteborg och i Stenungsund, hindrar ett effektivt samarbete för att ta hand om ökningen av antalet elever och alla nyanlända. Det skriver Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund i GP idag.

Kommunerna måste involvera friskolorna <<< Klicka och twittra!

Göteborg och många andra kommuner står inför stora utmaningar med en ökning av antalet barn i förskole – och skolåldern, inte minst mot bakgrund av det stora antalet nyanlända. Det kräver planering och samarbete. Friskolorna behöver därför involveras på förskole- och skolområdet.

Flera av våra medlemmar vittnar dock om en njugg inställning från Göteborg och andra kommuner när friskolor vill etablera sig, utöka sin verksamhet eller samarbeta på annat sätt. Det illustreras tydligt i 2016 års budget där den rödgröna majoriteten i Göteborg ställer följande krav:

”Vid ansökan om utökning eller etablering i staden är det den enskilda huvudmannens ansvar att redovisa att vinstuttag inte sker”.

Krav som inte är förenliga med lagstiftningen. När situationen nu blivit ansträngd i Göteborg har friskolorna ändå blivit kontaktade. Men först när situationen är akut och alla kommunala skolor är fulla. Så borde det inte vara om man satte eleverna främst.

Struntar i alternativet

Friskolan Munkeröds Utbildningscenter i Stenungsund är ett annat exempel. Skolan har velat starta så kallad språkintroduktion, ett förberedande gymnasieprogram för nyanlända. De har behörig SFI-lärare anställd, gott om undervisningslokaler och alla förutsättningar. Men trots detta har kommunen negligerat deras verksamhet som alternativ, utan enbart önskat hyra deras lokaler och lärare.

I stället för att kroka arm och nyttja resurser som redan finns på plats, väljer kommunen att ställa krav utan lagligt stöd, och när skolan inte kan tillgodose dem, väljer kommunen att sätta upp egna skolmoduler vid den kommunala gymnasieskolan.

Se friskolorna som ett fullgott alternativ

Inställningen riskerar leda till att föräldrar, barn och medarbetare i skolor blir förlorare, de får stå tillbaka för att kommuner inte ser friskolor som ett fullgott alternativ. Och detta trots att Skolverkets statistik visar att det är en större andel elever som når kunskapskraven i fristående skolor än i kommunala, oavsett socioekonomisk bakgrund. Vilket för övrigt är talande statistik i och med att regeringens utredare, på Friskolornas riksförbunds initiativ, har föreslagit att en kvot på upp till fem procent av elevantalet på en friskola får avsättas för nyanlända elever, trots att skolan har kö.

Jag hoppas verkligen att kommunledningarna i Stenungsund, Göteborg och andra kommuner tänker om. För tillsammans kan vi göra skillnad!

Ulla Hamilton

vd, Friskolornas riksförbund