Många kommunledningars njugga inställning till friskolor, bland annat i Göteborg och i Stenungsund, hindrar ett effektivt samarbete för att ta hand om ökningen av antalet elever och alla nyanlända. Det skriver Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund i GP idag.

Kommunerna måste involvera friskolorna <<< Klicka och twittra!

Göteborg och många andra kommuner står inför stora utmaningar med en ökning av antalet barn i förskole – och skolåldern, inte minst mot bakgrund av det stora antalet nyanlända. Det kräver planering och samarbete. Friskolorna behöver därför involveras på förskole- och skolområdet.

Flera av våra medlemmar vittnar dock om en njugg inställning från Göteborg och andra kommuner när friskolor vill etablera sig, utöka sin verksamhet eller samarbeta på annat sätt. Det illustreras tydligt i 2016 års budget där den rödgröna majoriteten i Göteborg ställer följande krav:

”Vid ansökan om utökning eller etablering i staden är det den enskilda huvudmannens ansvar att redovisa att vinstuttag inte sker”.

Krav som inte är förenliga med lagstiftningen. När situationen nu blivit ansträngd i Göteborg har friskolorna ändå blivit kontaktade. Men först när situationen är akut och alla kommunala skolor är fulla. Så borde det inte vara om man satte eleverna främst.

Struntar i alternativet

Friskolan Munkeröds Utbildningscenter i Stenungsund är ett annat exempel. Skolan har velat starta så kallad språkintroduktion, ett förberedande gymnasieprogram för nyanlända. De har behörig SFI-lärare anställd, gott om undervisningslokaler och alla förutsättningar. Men trots detta har kommunen negligerat deras verksamhet som alternativ, utan enbart önskat hyra deras lokaler och lärare.

I stället för att kroka arm och nyttja resurser som redan finns på plats, väljer kommunen att ställa krav utan lagligt stöd, och när skolan inte kan tillgodose dem, väljer kommunen att sätta upp egna skolmoduler vid den kommunala gymnasieskolan.

Se friskolorna som ett fullgott alternativ

Inställningen riskerar leda till att föräldrar, barn och medarbetare i skolor blir förlorare, de får stå tillbaka för att kommuner inte ser friskolor som ett fullgott alternativ. Och detta trots att Skolverkets statistik visar att det är en större andel elever som når kunskapskraven i fristående skolor än i kommunala, oavsett socioekonomisk bakgrund. Vilket för övrigt är talande statistik i och med att regeringens utredare, på Friskolornas riksförbunds initiativ, har föreslagit att en kvot på upp till fem procent av elevantalet på en friskola får avsättas för nyanlända elever, trots att skolan har kö.

Jag hoppas verkligen att kommunledningarna i Stenungsund, Göteborg och andra kommuner tänker om. För tillsammans kan vi göra skillnad!

Ulla Hamilton

vd, Friskolornas riksförbund

 

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter