Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Så gymnasieminister Aida Hadzialic, ge ett snabbt besked. Håll med om att det är orimligt att inte friskolor som anordnar lärlingsutbildning får ansöka om att få ta del av statsbidraget. Ändra regelverket, och det är bråttom

En av morgonens stora nyheter var att lärlingsutbildningar blir allt mer populära. Det är toppen. Många får jobb direkt efter utbildningen vilket nu börjar att sprida sig bland ungdomar. En sak som däremot inte är toppen är att systemet diskriminerar fristående skolor som erbjuder lärlingsutbildningar. Det finns ett statsbidrag, som hanteras av Skolverket, vars syfte är att ”underlätta anordnandet av gymnasial lärlingsutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Bidraget ska användas för att starta lärlingsutbildning eller utöka befintlig lärlingsutbildning så att fler elever kan gå.”  Det låter ju jättebra kan man tycka. Problemet är att bara kommuner som kan söka detta statsbidrag (2015). Friskolor göre sig icke besvär! De bjuds in till Skolverkets konferenser men de får inte ta del av statsbidraget, det är förbehållet kommunerna.

Lika villkor säger lagen. Men statsbidragen favoriserar kommunerna. För tanken kan väl inte vara att en fristående huvudman ska gå till kommunen och be om att få vara med i kommunens ansökan om statsbidrag?

Nej här krävs en ändring! Fristående skolor kan och vill bidra med att erbjuda lärlingsutbildningar så att målet 25.000 lärlingsutbildningar kan nås. Under 2015 har landets kommuner fått drygt 20 Mkr för att främja lärlingsutbildningar. Och fristående skolor får inte ens ansöka om att få ta del om dessa pengar.

Så gymnasieminister Aida Hadzialic, ge ett snabbt besked. Håll med om att det är orimligt att inte friskolor som anordnar lärlingsutbildning får ansöka om att få ta del av statsbidraget. Ändra regelverket, och det är bråttom. Ansökningstiden går ut den 16 januari.

 

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan