Att ha höga förväntningar på alla elever

Resultatförsämringarna i skolan har pågått under hela 2000-talet och att detta har medfört att allt fler elever väljer andra skolor utanför stadsdelen.2004 valde 66% av de som bor i området Rosengårdsskolan, våren 2013 var det 44 %.

Har ägnat kvällen åt att läsa ärenden från Malmö kommun ang skolor i Rosengård och Skolinspektionens granskning av desamma från 2011. Det är en mycket intressant läsning. En otrolig kritik från Skolinspektionen på många områden bl a för att inget gjorts när det gäller resultatuppföljning trots att Inspektionen påtalat det flera år tidigare. I Rosengård stadsdelsförvaltnings utredning ”Organisering av Rosengårdsskolan – utredning rörande tre alternativ” från 23.4 2013 konstateras det att resultatförsämringarna i skolan har pågått under hela 2000-talet och att detta har medfört att allt fler elever väljer andra skolor utanför stadsdelen.2004 valde 66% av de som bor i området Rosengårdsskolan, våren 2013 var det 44 %.

Rapporten citerar också från Skolinspektionens tillsynsrapport gällande skolorna i Rosengård ”verksamheterna och skolorna inte tillräckligt tar vara på elevernas erfarenheter och det finns i allt för hög utsträckning ett bristtänkande kring barn och elevers förmågor hos delar av personalen. En förutsättning för att öka måluppfyllelsen är att all personal har höga förväntningar på barnen och eleverna så att dessa, med stöd i de fall det behövs, kan utveckla tillit till sin egen förmåga att nå goda resultat.”

Förfärande läsning. Vilken tur att de ansvariga politiker äntligen fattade beslutet om att lägga ner högstadiet. Och vilken tur att eleverna kom till andra skolor, som förhoppningsvis har en annan inställning och har höga förväntningar på vad de kan åstadkomma.

Exemplet Rosengårdsskolan och Skolinspektionens rapport är verkligen en lysande illustration av vilken betydelse skolledning och vad som händer i klassrummet har för resultaten i skola . Något som OECD också påpekar tydligt i sin rapport.