Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Forskningen är tydligt – höga förväntningar oavsett elevens bakgrund är avgörande för resultatet

28 februari 2019

När man läser vad Lennart Grosin skriver, som också har täckning i internationell forskning och nyligen också bekräftats av Maria

En massa olika förslag och en massa nya utredningar

20 april 2017

En viktig förutsättning för att Fridolins önskan om " politisk borgfred" ska bli verklighet är bl a att förslaget om

Vart tog eleven vägen i den svenska skoldebatten?

27 november 2015

I debatten om skolornas resultat är frågan om skolsegregation dominant. Det fokuseras på fel saker i arbetet med att vända

Att ha höga förväntningar på alla elever

16 september 2015

Resultatförsämringarna i skolan har pågått under hela 2000-talet och att detta har medfört att allt fler elever väljer andra skolor