Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det finns uppenbarligen en hel del att lära av de fristående skolornas arbete i Sverige. Dra nytta av det i stället för att jaga dem!

Ledarskapet i skolan är viktigt. Det finns duktiga ledare i såväl kommunala som fristående skolor. Skolinspektionen har i sin granskning av hur huvudmännen arbetar för att nå de nationella målen konstaterat att de stora friskolekoncernerna får med beröm godkänt i sitt arbete. Det gäller inte de stora kommunala ”skolkoncernerna” Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala mfl.

OECD har i sin Sverige-rapport lyft ledarskapet i skolan och i veckan presenterade SNS rapporten ”Styrning och ledning i skolan”. Författare är Nicholas Bloom, professor i nationalekonomi vid Stanforduniversitetet.  Han och kollegan Renata Lemos skriver om det i dagens GP.

Studien baseras på telefonintervjuer med rektorer för 1800 skolor i Brasilien, Indien, Italien, Storbritannien, Kanada, Tyskland, USA och Sverige. 88 svenska skolor ingår i studien. Resultatet sätt i relation till skolornas prestationer, dvs elevresultat.

De konstaterar att de svenska fristående skolorna utmärker sig såväl i jämförelse mad fristående skolor i andra länder som överlag. Friskolornas ägare håller rektor tydligt ansvarig för skolans prestationer. Det leder till att rektor i sin tur behöver utöva ett starkt ledarskap. Något som bland annat sker genom att det finns en tydlig långsiktig och väl kommunicerad strategi.  Det finns helt enkelt ett tydligt incitament för att alla i skolan ska fokusera på de gemensamma målen. Och effekten blir ett bättre elevresultat. Kopplingen mellan väl fungerande ledaskap och elevresultat är enligt forskarna större än skolkonkurrens, lärarkvalitet och klasstorlek.

Det finns uppenbarligen en hel del att lära av de fristående skolornas arbete i Sverige. Dra nytta av det i stället för att jaga dem!

 

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de