Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det finns uppenbarligen en hel del att lära av de fristående skolornas arbete i Sverige. Dra nytta av det i stället för att jaga dem!

Ledarskapet i skolan är viktigt. Det finns duktiga ledare i såväl kommunala som fristående skolor. Skolinspektionen har i sin granskning av hur huvudmännen arbetar för att nå de nationella målen konstaterat att de stora friskolekoncernerna får med beröm godkänt i sitt arbete. Det gäller inte de stora kommunala ”skolkoncernerna” Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala mfl.

OECD har i sin Sverige-rapport lyft ledarskapet i skolan och i veckan presenterade SNS rapporten ”Styrning och ledning i skolan”. Författare är Nicholas Bloom, professor i nationalekonomi vid Stanforduniversitetet.  Han och kollegan Renata Lemos skriver om det i dagens GP.

Studien baseras på telefonintervjuer med rektorer för 1800 skolor i Brasilien, Indien, Italien, Storbritannien, Kanada, Tyskland, USA och Sverige. 88 svenska skolor ingår i studien. Resultatet sätt i relation till skolornas prestationer, dvs elevresultat.

De konstaterar att de svenska fristående skolorna utmärker sig såväl i jämförelse mad fristående skolor i andra länder som överlag. Friskolornas ägare håller rektor tydligt ansvarig för skolans prestationer. Det leder till att rektor i sin tur behöver utöva ett starkt ledarskap. Något som bland annat sker genom att det finns en tydlig långsiktig och väl kommunicerad strategi.  Det finns helt enkelt ett tydligt incitament för att alla i skolan ska fokusera på de gemensamma målen. Och effekten blir ett bättre elevresultat. Kopplingen mellan väl fungerande ledaskap och elevresultat är enligt forskarna större än skolkonkurrens, lärarkvalitet och klasstorlek.

Det finns uppenbarligen en hel del att lära av de fristående skolornas arbete i Sverige. Dra nytta av det i stället för att jaga dem!

 

Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

23 februari 2024

Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

Vill Åsa Westlund verkligen tvångsförvalta kommunala skolor som fifflar med betyg?

19 februari 2024

Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Åsa Westlund skriver i en debattartikel i Expressen den 14 februari att hon anser att skolor som

Skolinspektionen kritiserar Nya Raketskolan i Kiruna

13 februari 2024

Jag skrev nyligen om att det är lite fokus på skolpolitikernas (dvs skolhuvudmännens) ansvar för de kommunala skolorna. Skolinspektionen har

Vems ansvar att elever ej blir behöriga?

07 februari 2024

Igår, tisdag, arrangerade Moderaterna i Göteborg ett intressant lunchseminarium om skolan. Friskolornas riksförbund gör sedan några år tillbaka en sammanställning