Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det finns uppenbarligen en hel del att lära av de fristående skolornas arbete i Sverige. Dra nytta av det i stället för att jaga dem!

Ledarskapet i skolan är viktigt. Det finns duktiga ledare i såväl kommunala som fristående skolor. Skolinspektionen har i sin granskning av hur huvudmännen arbetar för att nå de nationella målen konstaterat att de stora friskolekoncernerna får med beröm godkänt i sitt arbete. Det gäller inte de stora kommunala ”skolkoncernerna” Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala mfl.

OECD har i sin Sverige-rapport lyft ledarskapet i skolan och i veckan presenterade SNS rapporten ”Styrning och ledning i skolan”. Författare är Nicholas Bloom, professor i nationalekonomi vid Stanforduniversitetet.  Han och kollegan Renata Lemos skriver om det i dagens GP.

Studien baseras på telefonintervjuer med rektorer för 1800 skolor i Brasilien, Indien, Italien, Storbritannien, Kanada, Tyskland, USA och Sverige. 88 svenska skolor ingår i studien. Resultatet sätt i relation till skolornas prestationer, dvs elevresultat.

De konstaterar att de svenska fristående skolorna utmärker sig såväl i jämförelse mad fristående skolor i andra länder som överlag. Friskolornas ägare håller rektor tydligt ansvarig för skolans prestationer. Det leder till att rektor i sin tur behöver utöva ett starkt ledarskap. Något som bland annat sker genom att det finns en tydlig långsiktig och väl kommunicerad strategi.  Det finns helt enkelt ett tydligt incitament för att alla i skolan ska fokusera på de gemensamma målen. Och effekten blir ett bättre elevresultat. Kopplingen mellan väl fungerande ledaskap och elevresultat är enligt forskarna större än skolkonkurrens, lärarkvalitet och klasstorlek.

Det finns uppenbarligen en hel del att lära av de fristående skolornas arbete i Sverige. Dra nytta av det i stället för att jaga dem!

 

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan