Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

De kommunala huvudmännen för förskolor och skolor får bidrag till ökade lönekostnader. De fristående aktörerna blir utan statlig kompensation

Lyssnar på partiledardebatten. Jan Björklund tar upp frågan om höjda kostnader för att anställa unga. Statsministern replikerar att regeringen har lovat att kompensera kommuner och landsting för de ökade kostnader som de höjda arbetsgivaravgifterna för de som är under 26 år innebär. Enligt SCB är andelen grundskollärare som är under 25 år 5,5% i fristående verksamheter och 1,64% i kommunala. Tittar vi på förskolorna är andelen 4,65% i fristående verksamheter och 2,7% i kommunala verksamheter. Det är rätt stor skillnad. De kommunala huvudmännen för förskolor och skolor får bidrag till ökade lönekostnader. De fristående aktörerna blir utan statlig kompensation.

Det svenska skolpengssystemet baseras på lika behandling oavsett om eleven väljer offentlig eller fristående skola. Utgångspunkten är kommunens kostnad  för utbildningen. Det ska bli intressant att se hur kommunerna säkerställer och tydliggör hur och om deras bidrag från staten också kommer att ingå i underlaget av beräkningen av skolpengen.

Hur ”kompensationen för de ökade kostnaderna” hanteras av varje kommun är en fråga om rättvisa villkor för varje barn och elev.

/

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var