Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

De kommunala huvudmännen för förskolor och skolor får bidrag till ökade lönekostnader. De fristående aktörerna blir utan statlig kompensation

Lyssnar på partiledardebatten. Jan Björklund tar upp frågan om höjda kostnader för att anställa unga. Statsministern replikerar att regeringen har lovat att kompensera kommuner och landsting för de ökade kostnader som de höjda arbetsgivaravgifterna för de som är under 26 år innebär. Enligt SCB är andelen grundskollärare som är under 25 år 5,5% i fristående verksamheter och 1,64% i kommunala. Tittar vi på förskolorna är andelen 4,65% i fristående verksamheter och 2,7% i kommunala verksamheter. Det är rätt stor skillnad. De kommunala huvudmännen för förskolor och skolor får bidrag till ökade lönekostnader. De fristående aktörerna blir utan statlig kompensation.

Det svenska skolpengssystemet baseras på lika behandling oavsett om eleven väljer offentlig eller fristående skola. Utgångspunkten är kommunens kostnad  för utbildningen. Det ska bli intressant att se hur kommunerna säkerställer och tydliggör hur och om deras bidrag från staten också kommer att ingå i underlaget av beräkningen av skolpengen.

Hur ”kompensationen för de ökade kostnaderna” hanteras av varje kommun är en fråga om rättvisa villkor för varje barn och elev.

/

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de