Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Är det vinsten i privata verksamheter som är problemet eller att det blir tydligt att den offentliga verksamheten är dyrare för skattebetalarna?

Var idag på ett intressant seminarium om Ägarprövningsutredningen och reglering av välfärdsföretagande. Förutom utredaren var bl a Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan och Daniel Stattin professor i civilrätt vid Uppsala universitet på plats för att tala som sina analyser när det gäller om det är möjligt att ställa krav på varaktighetskriterier vid investeringar inom tex skolsektorn och om det är möjligt att införa krav på att välfärdsföretag ska ha andra syften än vinst.

Båda konstaterade att det inte går att reglera fram en varaktig ägarbild. De framhöll också att utan möjlighet att göra vinst så finns det inga incitament för vinstdrivande aktörer att agera långsiktigt. Per Strömberg påpekade att mångfald är inte gratis – det finns ett pris.

Jag kan tillägga att alternativet till mångfald är monopol. Och det är mycket dyrare. För det som hänt sedan det kom fler aktörer på marknaden är ju faktiskt det att det har blivit tydligt att det går att arbeta på andra sätt, att bibehålla kvaliteten och även öka kvaliteten och ändå gå med vinst. Mer valuta för pengarna.

De som talar om att de vill säkerställa skattebetalarnas intresse när det gäller välfärdsområdet borde fråga sig – hur i hela friden kommer det sig att den offentliga verksamheten är dyrare? De borde fråga sig – Vad kan vi lära av de som uppenbarligen kan öka sin produktivitet på det sätt som skett. Då värnar man skattebetalarnas pengar – inte när man försöker stoppa de som tydliggjort att det kan vara så stor skillnad på vad man kan få ut av x antal kronor.

Stattin menade också att det är tveksamt om en annan bolagsform än AB, med annat syfte än vinst, skulle vara förenligt med EU-rätten. Läget är oklart men det skulle kunna betraktas som diskriminering av utländsk aktör om Sverige använder sig av en bolagsformen inte finns i andra länder.

Per Strömberg lyfte fram 4 faktorer som bidrar till långsiktighet i verksamheten. Illustreras av bilden nedan.

1. Ekonomisk bärkraft

2. Långsiktigheten i ledningens incitament

Varaktigt ägande bild 3

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,