Är det rädsla eller intolerans för mångfald?

04 juni 2019

Ett argument som används i debatten från kritikers sida är att det inte skapas en mångfald tack vare friskolereformen. Samma

Talet om att Reepalus förslag syftar till att värna mångfalden är patetiskt

31 maj 2018

Bara svepande påståenden och misstänkliggörande av välfärdsföretagen från s,v och mp

Debatten borde handla om kvalitet och effektiv användning av skattemedel

11 mars 2015

Är det vinsten i privata verksamheter som är problemet eller att det blir tydligt att den offentliga verksamheten är dyrare