Lika villkor för friskolor är svårt i många kommuner

Många kommuner drar undan kostnader för sina egna skolor innan de räknar ut elevpengen. Det är inte ok.

Kommunen ville dra undan kostnaderna för små skolor på öarna från beräkningsunderlaget och bara ta med kostnader för de ”vanliga” skolorna. Kommunen fick rätt i förvaltningsrätten, men efter ett riktigt bra jobb med överklagandet fick skolan nu rätt i Kammarrätten! Detta är bara ett exempel på hur kommuner agerar när det gäller att beräkna underlaget för elevpengen. Detta agerande innebär ju faktiskt att vissa elever i kommunen får en högre elevpeng än andra.

Det är inte ok och det är framförallt inte lagligt./