Vad sägs om att ha fokus på kvalitet i stället för verksamhetsform?

30 januari 2018

Var fjärde elev som lämnar denna grundskola gör det utan fullständiga betyg. Det är välkommet att media börjar att granska

Vi vet inte varför det är så – ett ärligt svar från en forskare

13 oktober 2016

Ska vi komma till rätta med betygsinflationsfrågan så handlar det om att bl a nyttja de digitala verktyg som redan