30 september 2020

Det finns närmare 4 000 fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är 25 procent av de totalt cirka 16 000 svenska förskolorna och skolorna. 2  757 (28 procent) av de närmare 9 800 förskolorna är en fristående verksamhet. 822 av 4 834 (17 procent) grundskolor och 434 av 1 307 (33 procent) gymnasieskolor är fristående.

Fristående skolor är ofta små. Mer än var tredje fristående grundskola (34 procent) har färre än 100 elever. Av de fristående gymnasieskolorna har drygt var fjärde (27 procent) färre än 100 elever. Fristående grundskolor har i genomsnitt 191 elever per skolenhet, kommunala skolor har 223. Fristående gymnasieskolor har 213 elever per skolenhet i genomsnitt, kommunala 291.

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Se frukostseminariet ”Varför måste skolor stängas?”

10 juni 2024

När en skola lägger ned aktiveras ofta ett helt samhälle för att kämpa emot. Men kan en skolnedläggning vara nödvändig

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,