30 september 2020

Det finns närmare 4 000 fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är 25 procent av de totalt cirka 16 000 svenska förskolorna och skolorna. 2  757 (28 procent) av de närmare 9 800 förskolorna är en fristående verksamhet. 822 av 4 834 (17 procent) grundskolor och 434 av 1 307 (33 procent) gymnasieskolor är fristående.

Fristående skolor är ofta små. Mer än var tredje fristående grundskola (34 procent) har färre än 100 elever. Av de fristående gymnasieskolorna har drygt var fjärde (27 procent) färre än 100 elever. Fristående grundskolor har i genomsnitt 191 elever per skolenhet, kommunala skolor har 223. Fristående gymnasieskolor har 213 elever per skolenhet i genomsnitt, kommunala 291.

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan