27 maj 2024

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Läser en intervju med professor Sven Bölte i Svenska Dagbladet – ”De flesta politikerna förstår inte vad adhd är”.

Sven Bölte är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska institutet och han kommenterar det ökning av barn och ungdomar med adhd som skett under senare år. En intressant intervju där han understryker vikten av att man inte ska tror att det bara handlar om medicinering.

Förbundet arrangerade i augusti 2023 ett frukostseminarium på tema ”Hur mår eleven?”. Utgångspunkten var en rapport från Folkhälsomyndigheten och hur elever och ungdomar mår i Sverige. Vid seminariet medverkade också tre läkare varav en var just nämnde professor Bölte. Hans budskap var mycket tydligt och i grunden väldigt enkelt. Hur verksamheten i skolan organiseras spelar roll. Ett allt för fritt arbetssätt på lektionerna utan att läraren angett vad som ska ske och och varför, så att eleverna förstår vad som förväntas av dem och vad som är syftet med lektionen, riskerar att skapa stor osäkerhet och oro för dessa elever. En osäkerhet som till och med kan leda till att hen inte vill gå till skolan. Elever som har adhd har stort behov av att veta vad som gäller och vad som förvänts av dem i skolan, såväl som i klassrummet. Det innebär att det är oerhört viktigt att det är tydligt vad som gäller och dessutom är det viktigt att de känner att skolan har höga förväntningar på alla elever.

Alla, elever såväl som medarbetare i skolan och föräldrar, ska veta vem som är ansvarig för vad i skolan och i klassrummet. Precis som på vilken arbetsplats som helst. De som finns i skolan/på arbetsplatsen ska helt enkelt förstår varför det finns vissa regler, de ska förstå vad som förväntas av dem. Det innebär att de skolor som förstår hur viktigt det är att vara näst intill övertydligt kring dessa frågor, också har ett arbetssätt som inte bara gynnar elever med adhd, utan även alla andra elever. Alla vet vad som gäller. Och då kanske det till och med är så att man inte behöver medicinera elever i den omfattning som sker idag.  Du kan se hela vårt seminarium här.

Läs mer om professor Böltes forskning här.

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de